De keerzijde van eindeloos kunnen kopen

Je herkent het vast wel. Je bent naar de winkel geweest of je hebt online geshopt en uiteindelijk heb je iets gekocht dat eigenlijk te duur was. Het paste niet in je budget, maar je wilde het zo graag hebben. Dit kan verschillende redenen hebben. Vaak denk je dan: ‘’Ik ga dit artikel nooit meer tegenkomen voor deze prijs’’ en ‘’Het is nu of nooit’’. Je weet dat het te duur is en dat je het niet kunt betalen, maar je wilt het zo graag hebben. Je bent bang dat je het artikel misloopt op een later moment. Uiteindelijk koop je het dan toch maar en neem je je voor om op iets anders te besparen de aankomende maand. Toch zijn er ook veel mensen die wel kopen, maar niet besparen of zelfs extra geld lenen om toch meer te kunnen kopen dan ze eigenlijk kunnen. In dit artikel wordt de schuldenproblematiek zowel vanuit de particuliere kant als vanuit de zakelijke kant beschreven.

Particulier

Herken je je in bovenstaande situatie? Dan is het misschien wel nodig om beter op je uitgaven te letten en hier verstandiger mee om te gaan. Koop je namelijk één keer iets buiten je budget, dan is er nog niet zoveel aan de hand. Ga je het echter vaker doen, dan kan je in de problemen komen. Vaak zie je in de aanloop naar schulden dat mensen blijven kopen en niet meer op hun budget letten. Ook door de mogelijkheden om geld te lenen, wordt het er niet makkelijker op om schulden te voorkomen. Hierdoor kun je voor je gevoel namelijk eindeloos blijven kopen, terwijl je het toch een keer moet terugbetalen. Herken je je hierin en ben je toch in de schulden gekomen? Dan is het echt nodig dat je actie onderneemt en dat je jouw schulden aanpakt. Anders stapelt het namelijk op en wordt het steeds erger. Totdat er op een gegeven moment niks anders opzit als de schuldsanering ingaan. Onthoud dat je nooit alleen staat in het aanpakken van je schulden. Er is altijd een instantie die je kan helpen. Op internet is daar genoeg informatie over te vinden. Bij de gemeente kun je ook altijd navragen hoe of wat. Het belangrijkste is dat je weet dat je je niet hoeft te schamen als je schulden hebt. Er zijn veel mensen die schulden hebben en die hulp nodig hebben om eruit te komen.

Bedrijven

Als je een eigen bedrijf hebt, heb je er vaak genoeg mee te maken: klanten die niet betalen. Of je nou een product verkoopt of een dienst aanbiedt. Dat maakt niet uit. De mogelijkheden voor de particulier om te betalen op afbetaling of om geld te lenen, maken het er niet makkelijker op voor jou als ondernemer. Het blijft altijd vervelend als er facturen onbetaald blijven liggen. Jij moet immers ook jouw kosten kunnen betalen. Het is daarom slim als je een aanpak hebt voor het invorderen van openstaande schulden. Lees meer over het opstellen van een aanpak om de schuldenproblematiek aan te pakken.

Bijzonder beheer

 

bijzonder-beheer

Wanneer het niet zo goed gaat met het bedrijf, en de bank twijfelt over het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan kan bijvoorbeeld een accountmanager van de bank u laten weten dat het dossier overgedragen wordt aan de afdeling bijzonder beheer.

De afdeling bijzonder beheer gaat er dan alles aan doen om het risico voor de bank zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan een ondernemer door de bank hard worden aangepakt in bijzonder beheer. Door het verhogen van de rente, het blokkeren van de rekening en het opleggen van extra maatregelen kunnen ondernemers het extra zwaar krijgen. Bent u altijd de betalingsverplichting netjes nagekomen, dan kan het ook voorkomen dat u overgedragen wordt aan deze afdeling. Het kan namelijk zijn dat de bank minder vertrouwen in u heeft voor de toekomst. Een oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld zijn doordat u contant rood staat. Het gevolg kan zelfs zijn dat deze afdeling een faillissement in kan zetten.

 

Extra kosten

De bank kan beslissen dat er een externe partij ingeschakeld moet worden, op uw kosten, om uw bedrijf door te lichten. Dit kan leiden tot een verhoging van de rente omdat het risico dat de bank loopt ook hoger zijn geworden.

 

Hoe voorkomen

Door zelf proactief te handelen en de bank inzicht te geven in de cijfers in huidige en komende projecten, kan de schade beperkt worden. Door te blijven communiceren hoeft de bank niet uit angst onnodige stappen te ondernemen. Daarbij wordt er aan de bank getoont dat u bereid bent er alles aan te doen om meer stabiliteit te creëren. Niet alleen voor de bank maar ook voor uzelf is het van dat het bedrijf weer in rustiger vaarwater terecht komt.
Bedrijven komen vaker bij de afdeling bijzonder beheer dan u denkt. Namelijk 20% van de bedrijven kan bij deze afdeling worden ondergebracht. Vaak is onvoldoende kennis de oorzaak. Door contact op te nemen met expert kan een faillissement vaak worden voorkomen.

Zorgpremies

Iedere Nederlander heeft er mee te maken, de verplichte zorgverzekering. Ondanks dat iedereen verplicht is deze verzekering af te sluiten, zijn slechts weinig mensen op de hoogte van de exacte voorwaarden en kosten. Dit komt niet alleen doordat er enorm veel regels en voorwaarden zijn, maar ook veranderen deze regels elk jaar opnieuw.

Hierdoor hebben veel mensen niet de juiste zorgverzekering, of betalen ze elke maand te veel zorgpremie. Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk elk jaar opnieuw de zorgverzekeringen te vergelijken. Door te bepalen welke voorwaarden voor jou belangrijk zijn, kan je ze verzekering kiezen die het beste bij jou past. Wanneer je op een rijtje hebt gezet aan welke eisen je basisverzekering moet voldoen, kan je gericht gaan zoeken.

Verschil in zorgpremies

Ondanks dat de dekking van veel verzekeringen gelijk is, verschillende de zorgpremies enorm. De kans is dus groot dat ook jij elke maand te veel betaald! Door over te stappen naar een polis met dezelfde dekking, maar een lagere premie is er veel geld te besparen.

Ook is bieden veel verzekeringen de mogelijkheid om extra goedkoop uit te zijn. Door bijvoorbeeld het eigen risico te verhogen, of door alleen gebruik te maken van door de zorgverzekeraar uitgekozen artsen, kan je elke maand een leuke korting krijgen. Houdt er wel rekening mee dat wanneer je kiest voor een (maximaal 500 euro) hoger eigen risico, de kosten wanneer je een behandeling bij een arts nodig hebt, voor een groot deel voor eigen rekening komen. Deze optie is alleen aan te raden wanneer je een zorg nodig hebt, en de eventuele kosten zelf kan betalen.

Invorderingswerkzaamheden uitbesteden

Waarom gemeenten invorderingswerkzaamheden uitbesteden is eigenlijk vrij logisch. Het invorderen is vaak een langdurig proces waar heel veel tijd en geld in gaat zitten. Door het uit te besteden aan een incassobureau zoals bijvoorbeeld Cannock Chase scheelt dit enorm veel tijd en werk. Daarnaast zorgt een incassobureau ervoor dat het invorderingsproces grondig en resultaatgericht gebeurd, waardoor de opbrengst relatief groter is.

Kies voor maatwerk

Het proces van invorderen kost enorm veel tijd en vooral in het onderzoek en de controle gaat veel werk zitten. Neem daar nog eens bij wat er moet gebeuren als iemand niet betaald of niet kan betalen. Dan zal elk apart dossier moeten worden bekeken om te kijken of deze mensen niet willen of het niet kunnen betalen. Er wordt gevraagd om maatwerk, waardoor gemeenten vaak voor een incassobureau kiezen. De incassobureaus hebben de expertise in huis om het invorderingsproces op de juiste manier uit te voeren.

Hulpmiddelen voor snelle betalingen

Een incassobureau heeft eveneens veel ervaring met debiteuren die hun betalingsverplichtingen niet na willen of kunnen komen. Het incassobureau weet exact hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de betaler zijn verplichtingen nakomt. De medewerkers beschikken over specialistische kennis en weten welke methode het beste is om te gebruiken om mensen te benaderen. Of dat nu om verbale of non verbale communicatie gaat, het incassobureau zal op diverse manieren proberen de betaler te benaderen. Daarnaast helpt het vaak om hulpmiddelen aan te bieden bij de betaling, waardoor een betaling sneller zal plaatsvinden. IDeal, pinpas en betaal apps zijn hier enkele voorbeelden van.

Uitbesteden is voordelig

Veel gemeenten in Nederland besteden hun debiteurenproces dan ook uit aan een incassobureau. Zeker zo’n tachtig procent doet dit met de belasting invorderingen. Het invorderen van de belasting is ook lastig genoeg en kan elke keer weer een andere situatie opleveren. Er wordt vaak om langdurig en tijdrovend onderzoek gevraagd, wat weer mensen en tijd kost. Gemeenten hebben daarnaast vaak niet de geschikte middelen in huis om het invorderingsproces goed te waarborgen. Een incassobureau heeft hierin in een veel beter inzicht en kan beter inschatten hoe het gesteld is met de financiële situatie van de belastingplichtige. Het uitbesteden levert voor de gemeente dus zeker een aantal voordelen op en dat is waarom gemeenten invorderingswerkzaamheden uitbesteden.

Zorgtoeslag 2017

Elk jaar is het weer in het nieuws, de steeds duurder wordende zorgverzekering. De afgelopen jaren is telkens zowel de premie als het verplichte eigen risico. Zoals het er nu naar uit ziet stijgen ook volgend jaar opnieuw deze kosten, waardoor de zorgverzekering voor de meeste mensen na de huur/hypotheek de grootste kostenpost is.

Als tegemoetkoming voor deze hoge kosten is er sinds de komst van de basisverzekering de zorgtoeslag. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde zorgpremie voor het komende jaar. In 2016 was het zelfs zo dat de stijging van de Zorgtoeslag hoger was dan de gemiddelde premiestijging. Hoe hoog de Zorgtoeslag 2017 gaat worden is op dit moment nog niet bekend, dit wordt later dit jaar bekend gemaakt.

Ook is de hoogte van de zorgtoeslag, net als bij de andere toeslagen, afhankelijk van het inkomen. Hoe meer iemand verdiend, hoe lager de toeslagen gaan worden. Dit is zo om mensen met lagere inkomens tegemoet te komen, waarbij mensen met een hoog inkomen geacht worden makkelijk zelf de kosten van de zorgverzekering te kunnen betalen. Het kabinet heeft wel aangekondigd het maximum inkomen waarbij iemand voor toeslagen in aanmerking komt de komende jaren geleidelijk te willen verlagen, zodat deze toeslag ook echt gebruikt wordt door mensen die het echt nodig hebben.

Bewindvoering bij dementie

In Nederland wordt ieder jaar meer dan 40000 bewindvoeringen aangevraagd. Een maatregel waar bijna iedereen in zijn of haar leven mee te maken kan krijgen. Bewindvoering bij dementie is een maatregel die door de rechter wordt uitgesproken als iemand meer in staat is om zijn eigen financiële geldzaken te regelen. Dit kan een gevolg zijn van verslaving, verstandelijke handicap of (ouderdoms) dementie zoals de ziekte van Alzheimer.

Bewindvoering aanvragen bij dementie

Bewindvoering wordt ook wel onderbewindstelling genoemd. Een veel voorkomend voorbeeld van een onderbewindstelling of bewindvoering is als de persoon in kwestie wordt opgenomen in een verpleeghuis als gevolg van dementie. Bewindvoering aanvragen bij dementie gebeurt altijd via de kantonrechter.  In de praktijk moet er dan een officieel verzoek  ingediend worden bij de rechtbank. Hiervoor moeten er een aantal formulieren worden ingediend worden bij de rechtbank in het arrondissement van de onderbewindgestelde.  Een van de formulieren is  een medische verklaring waarin een psychiater of arts verklaard dat de persoon in kwestie niet (meer) zijn eigen financiële belangen kan behartigen. Ook een akkoordverklaring van de direct betrokken familie moet bij de rechter ingediend worden. De aanvraag voor bewindvoering moet worden ingediend bij de kantonrechtbank in het arrondissement waar de persoon ion kwestie woont.  De kantonrechter moet  de aanvraag voor bewindvoering beoordelen.  Verder moet er ook een bereidverklaring van de bewindvoerder bij de kantonrechter worden ingediend.

professionele bewindvoerder

Vroeger werd meestal een familielid tot bewindvoerder benoemd. Tegenwoordig wordt bewindvoering veel vaker over gelaten aan een professionele bewindvoerder.  Het grote voordeel van deze vorm van bewindvoering is dat een professionele bewindvoerder beter op de hoogte is van de wet- en regelgeving. Wel is het belangrijk dat u bij uitbesteding van de  bewindvoering hiervoor altijd een gekwalificeerde bewindvoerder kiest. Tip: Kies een bewindvoerder die is aangesloten bij de branchevereniging BPBI. Op de website van de BPBI kunt u per provincie een lijst vinden van goede gecertificeerde bewindvoerders.

Kindgebonden budget

Heeft u geen- of een laag inkomen, en ontvangt u momenteel Kinderbijslag? Dan is de kans groot dat u ook recht heeft op het Kindgebonden budget. Deze toeslag is er speciaal voor ouders met een laag inkomen, en kan oplopen tot vele duizenden euro’s per jaar.

Hoe werkt het?

Tot een inkomen van ongeveer 19.000 euro bruto per jaar komen u en uw eventuele partner in aanmerking voor het maximale Kindgebonden budget. Ligt uw gezamenlijke inkomen hoger? Dan wordt de uitbetaling van deze toeslag snel lager. De hoogte van het Kindgebonden budget 2016 is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, en hoe oud deze kinderen zijn. Heeft u 1 kind? Dan ontvangen u en uw partner al een bedrag van € 1.038 per jaar. Tot een maximum van 4 kinderen, wordt de hoogte van uw toeslag telkens verhoogd.

Worden uw kinderen ouder, dan nemen vaak ook de kosten van de opvoeding van uw kinderen toe. Daarom wordt het Kindgebonden budget verhoogd als uw kinderen 12 jaar worden, en nogmaals bij de leeftijd van 16 jaar. Voor alleenstaande ouders is deze toeslag het hoogste. Wanneer u alleen verantwoordelijk bent voor het opvoeden van uw kinderen wordt voor u het Kindgebonden budget verhoogd met ruim 3.000 euro per jaar.

U kunt deze toeslag ook aanvragen wanneer u een kind heeft geadopteerd, of pleeg- en stiefkinderen opvoedt.

Factuur Factoring en Debiteuren Financiering voor Kleine Bedrijven

Kleine Bedrijven hebben vaak een gebrek aan beschikbaar kapitaal voor uitbereiding, kopen van nieuwe apparatuur en verdienen alleen geld als de klant betaalt.

Eerst wat achtergrondinformatie. Factoring, ook wel het verkopen van facturen met een korting, is een financieel product dat al sinds het begin van koopmannen en klanten beschikbaar is. Er zijn veel factoren in de wereld en veel focussen op een specifieke industrie of zelfs segmenten binnen die industrie. Hierbij kan gedacht worden aan Uitzendkrachten, Vrachtvervoer, Softwareontwikkelaars, Codeurs, Olie en Gas diensten en veel meer.

Debiteuren financiering, aan andere naam voor Factoring, vereist van een kleinbedrijf ondernemer om een factuur te verkopen voor een voorschot op die factuur. De factor zal doorgaans een voorschot bieden tussen de 70-95% van de nominale waarde van de factuur, afhankelijk van een paar dingen. Ten eerste, de kracht van de debiteur of persoon die het kleinbedrijf geld verschuldigd is, voor een dienst of product. De Account Debiteur is meestal een ander bedrijf.

Beginnen met een factor lijkt veel op het krijgen van een lening bij een commerciële bank of hypotheek, behalve dat Factoren willen werken voor klanten die niet in staat zijn om hun financiering veilig te stellen bij een commerciële bank, kredietunie of nationale bank. Een basisaanvraag is compleet en informatie wordt verstrekt voor het overnamen van de factor en klant. Deze documenten bevatten meestal de financieren van de bedrijven, informatie over de debiteur, een antecedentenonderzoek en documenten met betrekking tot de factor, contracten, inkooporders en nog veel meer.

Zodra alle documenten zijn verzameld zal de factor al het nodige voltooien en een offerte maken voor de factoring van de factuur. Er wordt aangeraden alles zorgvuldig te lezen en begrijpen, omdat je mogelijk al jouw toekomstige facturen op het spel zet als een factuur niet wordt betaald, of er iets anders voorkomst waardoor de factuur niet kan worden gefactoreerd.

Factoring kan duur zijn, maar ook zeer redelijk. Bij het vergelijken van de kosten van de financiering, een voorschot op een lening, creditcards, en andere kleinbedrijf financieringen, kan factoring zelfs wat goedkoper zijn. Dit, terwijl de kosten van de factor zijn gebaseerd op het risico en de waarschijnlijkheid dat de factuur wordt betaald aan de factor. De kosten zijn ook bepaald door de kredietcrisis, onderpand en het karakter van het kleinbedrijf dat om de factoring vraagt.

De makkelijkste manier om naar factoring te kijken is door te zien hoeveel het kost op een maandelijkse basis. Het is niet ongebruikelijk voor een factor om erg aantrekkelijke tarieven te bieden of ze online te zetten voor 0,35% tot 5,55%, maar de realiteit is dat dit tarieven zijn voor 10 dagen, of iets wat daar dicht bij in de buurt ligt. Een typische factor zal tussen de 1,5% en 5% kosten voor de hoogst mogelijke kwaliteit factor, met risicovolle facturen met een hoog risicoprofiel.

Dbs2 biedt Factuur Factoring, Debiteuren Financiering aan kleine bedrijven. Kijk op haar website voor meer informatie.

Het belang van een goede beleggingscursus

BeleggingscursusOverweeg je om te starten met beleggen in aandelen? Dan is het hartstikke belangrijk dat je jezelf afvraagt of je een goede beleggingscursus moet volgen voordat je begint met het daadwerkelijke beleggen op de beurs. Natuurlijk zijn er voorbeelden van mensen die zonder of met weinig beleggingskennis de beurs zijn opgestapt en grote successen hebben geboekt. Maar in de meeste gevallen geldt dat je echt moet weten waarmee je bezig bent voordat je een deel of zelfs een groot deel van je vermogen investeert op de beurs. Maar waarom is een beleggingscursus zo belangrijk en wat leer je zoal in een dergelijke cursus? In dit artikel lees je hier meer informatie over.

Het kunnen opstellen van een beleggingsstrategie

Een van de onderdelen die je in de meeste beleggingscursussen leert, is het opstellen van een sterke beleggingsstrategie. Maar wat moet je je eigenlijk voorstellen bij een strategie voor het beleggen? Praktisch gezegd komt het erop neer dat je bepaald welke aandelen je graag in je beleggingsportefeuille wilt opnemen en tegen welke prijs je dat zou willen doen. Bovendien stel je ook diverse criteria voor momenten op waarop je aandelen per direct dient te verkopen. Hierdoor voorkom je dat je aandelen die de verwachtingen die je had niet waarmaken onnodig lang je vermogensgroei belemmeren.

Het kunnen omgaan met hebzucht en angst

Een ander belangrijk voordeel van het opstellen van een beleggingsstrategie, is dat je menselijke emoties zoals angst en hebzucht buitenspel zet. Natuurlijk zul je nog altijd geconfronteerd worden met deze emoties wanneer situaties anders verlopen dan dat je van tevoren had verwacht. Echter, wanneer je gedisciplineerd bent en je je daadwerkelijk houdt aan je eerder opgestelde strategie, dan betekent dat in principe menselijke emoties buitenspel staan en je daardoor gerichter en waarschijnlijk ook betere resultaten op de beurs kunt boeken.

Het voorkomen van veelgemaakte beleggingsfouten

Tot slot leer je in een beleggingscursus vaak ook voor welke valkuilen je als belegger zijnde dient te waken. Kortom, wanneer je een cursus hebt gevolgd waarin je leert om te beleggen en deze cursus alle belangrijke aspecten van het vak heeft behandeld, dan kun je een hoop onnodige narigheid voorkomen en daarmee een hoop financiële schade voorkomen.

Beleggingscursussen en beleggingsclubs

Lidmaatschap-beleggingsclubNadat je een cursus over beleggen hebt afgerond, kan het zo zijn dat je niet gelijk het volledige risico wilt lopen bij de aankoop van je eerste aandelen. Een van de manieren waarop je het risico kunt spreiden, is door lid te worden van een beleggingsclub. In een beleggingsclub kun je in sommige gevallen samen met andere leden op de beurs investeren.

Het grote voordeel hiervan is niet alleen dat je het risico van de investering hierdoor over meerdere beleggers verspreid, maar ook dat de beleggers elkaar kunnen versterken door kennis te delen en daardoor in staat kunnen zijn om een betere beleggingsstrategie op te stellen dan in het geval je het alleen zou moeten doen. Omdat dit artikel over de toegevoegde waarde van een beleggingscursus gaat, zullen we niet verder ingaan op het hoe en wat rondom het lidmaatschap van beleggingsclubs. Wil je hier toch meer over weten? Lees dan meer over een beleggingsclub.

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, is de toegevoegde waarde van het volgen van een cursus over beleggen aardig groot en voor veel beleggers daarom zeer waardevol. Denk daarom goed na of het volgen van een dergelijke cursus voor jou ook voordelen kan bieden. Het zou namelijk zonde zijn wanneer je achteraf spijt krijgt dat je bent gestart met beleggen in aandelen, een groot verlies hebt gedraaid, en tot de conclusie komt dat het verstandiger was geweest om een beleggingscursus te volgen.

Tot zover dit artikel, ben je geïnteresseerd in nog een interessant artikel over beleggen? Klik dan hier.

Nuttige informatie over het BKR uit Tielt.

minilening aanvragen
Voor je een aanvraag om te gaan lenen in kunt gaan dienen, dien je rekening te houden met de toetsing van jouw gegevens bij het BKR uit Tielt (Bureau Krediet Registratie). Ondanks de grote verschillen in kwaliteit van de verstrekkers van leningen, zal het toetsen bij het BKR deel uitmaken van de standaard acceptatieprocedures. Door zelf een top 10 op te stellen van kredietverstrekkers waar je een grotere kans hebt om te lenen met een BKR registratie, zullen duidelijke verschillen in de voorwaarden zichtbaar worden. Het BKR doet de gegevens van nagenoeg iedereen die gaat lenen verzamelen en niet enkel de gegevens noteren van wanbetalers.

Iedereen de een contract gaan afsluiten bij een bij het BKR aangesloten deelnemende instantie zal zich moeten neerleggen bij een aantal richtlijnen en voorwaarden. Het BKR uit Tielt heeft een bestand, Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarin gegevens van meer dan 11 miljoen mensen in zijn verwerkt. Daarbij gaat het bij het BKR om consumenten die een overeenkomst op hun naam hebben staan, los van het hebben van een achterstand. Zo zullen de instellingen de door het BKR opgestelde voorwaarden moeten toepassen voor gegevens van de aanvrager en diens eventuele partner of mede-contractant. Een aantal van de persoonlijke gegevens die van jou aan het BKR moeten worden doorgegeven, en bij het BKR zijn te controleren, zijn onder andere:

  • Of je een woonadres in Nederland hebt ( Adres, postcode en woonplaats);
  • In het bezit zijn van de Nederlandse Nationaliteit;
  • Voor onbepaalde tijd een vergunning hebben om in Nederland te verblijven, als je niet de Nederlandse Nationaliteit bezit;
  • Geboorte datum;
  • Geboortenaam en voorletters.

Wat doet nu het BKR uit Tielt?

Het BKR uit Tielt doet enkel gegevens verwerken welke nodig zijn om je leengedrag duidelijk in beeld te brengen. Bij het BKR registreert en informeert men gegevens over nagenoeg iedere afgesloten lening of GSM abonnement die is verstrekt aan Nederlandse consumenten. Voor het goed kunnen raadplegen van de geregistreerde informatie zal bij het BKR actueel zijn na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking op (af)lopende leningen

Over de financiële verplichtingen die je aangaat met het afsluiten van een contract, zullen bij het BKR uit Tielt de volgende gegevens worden doorgegeven / opgevraagd:

-Soort afgesloten overeenkomst;
-Looptijd moet minimaal 3 maanden zijn;
-De lening van € 500,00 tot en met € 125.000,00 (voor postorder bedrijven en GSM contracten kan dit afwijken);
-GSM abonnementen;
-Credit card bezit en maximale opnamelimiet;
-Toegestane roodstand op je bankrekening;
-Kredieten verstrekt door een verzendhuis;
-Winkelpassen met een limiet om te mogen lenen;
-Het gaat om een particuliere contractant;
-Een persoonlijke garantstelling of aansprakelijke directeur van een bedrijf;
-Het leenbedrag;
-Maximaal besteedbaar bedrag;
-Datum van ontstaan contract;
-De maand waarin een afgesloten contract in het geheel afgelost moet zijn;
-De daadwerkelijke maand waarin een contract is beëindigd;
-Bijzonderheden die eventueel tijdens de duur van een contract zich hebben voorgedaan.

Welke contractsoorten kent het BKR uit Tielt?

Overeenkomsten om te lenen worden onder veel verschillende namen bij de consument aangeboden. Kredietverstrekkers hebben dan ook eigen productnamen, die niet specifiek bij het bekend zijn. Wel is in het bestand CKI, een onderscheid te maken van de verschillende contractsoorten:

AK = Aflopend Krediet
RK = Doorlopend Krediet
RO = Overige obligo’s
VK = Verzendhuis Krediet
HY = Hypothecair krediet
SR = Schuldregeling
TC = Telecommunicatievoorzieningen

Deelnemers zullen meldingen maken van consumenten die problemen hebben met het correct nakomen van hun verplichtingen. Ongeveer zes procent van de consumenten die bij het BKR bekend zijn blijkt moeilijkheden te hebben met het op tijd terugbetalen van hun verplichtingen. Bij onregelmatigheden of achterstanden in betalingen, tijdens de looptijd ven een contract, doet het BKR codes in haar bestand aantekenen. Een achterstand zal in het BKR bestand de code  – A – krijgen en met de code – H – doet men bij het BKR de herstelling dan weer coderen. Verder zijn er een aantal bijzonderheidscodes die het BKR, naast de  – A – en de  – H –  code, doet registreren om aan te geven dat er iets aan de hand kan zijn. Meer informatie over BKR coderingen kan je terug vinden op minileningaanvragen.com.