×

Parkeerkosten: belast en onbelast

Parkeerkosten: belast en onbelast

Een auto kost natuurlijk geld. En niet alleen als erin wordt gereden, maar ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed.

Bedrijfswagen

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt en wilt parkeren in Den Haag, Groningen, Rotterdam of welke plaats dan ook, mogen de parkeerkosten op de plek van de werkzaamheden altijd onbelast vergoed worden. Dit kan ook in de vorm van een parkeerkaart waarmee geparkeerd kan worden bij de vaste werkplaats of bij het adres van de klant.

Als de werknemer een eigen bijdrage levert voor de auto van de zaak, dan mag deze van de fiscale bijtelling afgetrokken worden. Bedragen die de werknemer voor deze auto aan derden betaalt, zoals de parkeerkosten, mogen niet zomaar van de bijtelling afgetrokken worden. Dat mag alleen als u van tevoren met hem afgesproken hebt dat die betaling een eigen bijdrage voor het privégebruik van de wagen is.

Eigen auto

Het wordt een ander verhaal als de werknemer in zijn eigen auto rijdt en de maximale onbelaste vergoeding van €0,19 per kilometer ontvangt. Dit bedrag is bedoeld om alle autokosten te dekken: vergoeding van parkeerkosten wordt daarom gewoon beschouwd als loon. Ook als deze worden betaald voor een parkeerplek bij de plaats van de werkzaamheden.

Wat dan weer wel mag, is gratis een parkeerplaats bij de werkplek ter beschikking stellen. U moet dan zelf de huur van dergelijke parkeerplaatsen voldoen.

Loonheffing

Past u over de bovengemiddelde vergoeding geen eindheffing toen, dan moet u loonheffing betalen. Dit mag uitgesteld worden tot januari van het volgende kalenderjaar en dan gelden ook de heffingstarieven van het nieuwe jaar. Als de dienstbetrekking eindigt in de loop van dat kalenderjaar, dan moeten binnen uiterlijk één maand na de beëindiging de loonheffingen worden ingehouden en betaald.

Rate this post

Verstuur reactie