×

Zakelijk rijden zonder problemen

Zakelijk rijden zonder problemen

De wet- en regelgeving in Nederland wordt voortdurend veranderd, waardoor vele zakelijke rijders door de bomen het bos niet meer zien. Er wordt steeds scherper gekeken naar het aantal kilometers die zakelijke rijders afleggen op het wegennet. Deze kilometers moeten wel allemaal verantwoord worden door de chauffeur. Zowel de zakelijke kilometers die ze afleggen als de privékilometers moeten worden geregistreerd. Er zijn nog veel zakelijke rijders die deze kilometers nog handmatig registreren. Hiervoor zijn genoeg technieken ontwikkeld die het registreren een stuk gemakkelijker maken.

Strengere normen

De Belastingdienst controleert steeds strenger of de regels met betrekking tot het registreren van de kilometers worden gehandhaafd. Vanaf 2012 hebben zij daarom ook een RRS (RitRegistratieSystemen) norm ingevoerd. Bedrijven die een ritregistratiesysteem aanschaffen moeten erop letten dat een dergelijk systeem ook voldoet aan deze normen. Deze normen houden in dat de veiligheid, werking, opslag en wijzigingen in de wetgeving worden gehandhaafd. Er zijn maar een paar leveranciers die volledig voldoen aan deze normen, Decos cartracker bijvoorbeeld.

Naheffing en boetes

Deze normen moeten streng worden nageleefd en met name het aantal privékilometers die zakelijke rijders afleggen moeten strikt worden bijgehouden. Wanneer een zakelijke rijder boven de 500 privékilometers per kalenderjaar uit komt, kan dit hoge kosten en naheffingen met zich meebrengen. Een cartracker houdt precies bij welke kilometers worden gereden voor privé gebruik en welke voor zakelijk gebruik. Deze cartracker geeft bij het naderen van de 500 kilometergrens een signaal.

Nadelen handmatig registreren

Voorheen moesten alle gereden kilometers handmatig geregistreerd worden. Het gevaar zit hem hierin dat dit ook wel eens vergeten wordt of dat het aantal gereden kilometers niet nauwkeurig genoeg bijgehouden wordt. Daarnaast moeten deze gegevens ook bij het bedrijf door de administratie worden verwerkt, wat ook weer zorgt voor extra tijd en kosten.

Automatische registratie

Met een cartracker is dat verleden tijd, maar wat houdt zo’n cartracker precies in? Het is een apparaatje dat in de auto wordt geplaatst en om de vijf seconden een meting doet. Deze meting slaat hij op in het geheugen en op de server, zodat deze overal kunnen worden opgevraagd. Verder kunnen ook de gereden routes worden bekeken, de snelheden en het verbruik worden bijgehouden. Het voordeel hiervan is dat het overzichtelijk is en dat het rijgedrag in de gaten kan worden gehouden. Om het nog makkelijker te maken, zijn deze gegevens ook nog eens op te vragen via een mobiele app.

map-525349_640 (1)

Rate this post

Verstuur reactie