Kindgebonden budget

Heeft u geen- of een laag inkomen, en ontvangt u momenteel Kinderbijslag? Dan is de kans groot dat u ook recht heeft op het Kindgebonden budget. Deze toeslag is er speciaal voor ouders met een laag inkomen, en kan oplopen tot vele duizenden euro’s per jaar.

Hoe werkt het?

Tot een inkomen van ongeveer 19.000 euro bruto per jaar komen u en uw eventuele partner in aanmerking voor het maximale Kindgebonden budget. Ligt uw gezamenlijke inkomen hoger? Dan wordt de uitbetaling van deze toeslag snel lager. De hoogte van het Kindgebonden budget 2016 is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, en hoe oud deze kinderen zijn. Heeft u 1 kind? Dan ontvangen u en uw partner al een bedrag van € 1.038 per jaar. Tot een maximum van 4 kinderen, wordt de hoogte van uw toeslag telkens verhoogd.

Worden uw kinderen ouder, dan nemen vaak ook de kosten van de opvoeding van uw kinderen toe. Daarom wordt het Kindgebonden budget verhoogd als uw kinderen 12 jaar worden, en nogmaals bij de leeftijd van 16 jaar. Voor alleenstaande ouders is deze toeslag het hoogste. Wanneer u alleen verantwoordelijk bent voor het opvoeden van uw kinderen wordt voor u het Kindgebonden budget verhoogd met ruim 3.000 euro per jaar.

U kunt deze toeslag ook aanvragen wanneer u een kind heeft geadopteerd, of pleeg- en stiefkinderen opvoedt.

Factuur Factoring en Debiteuren Financiering voor Kleine Bedrijven

Kleine Bedrijven hebben vaak een gebrek aan beschikbaar kapitaal voor uitbereiding, kopen van nieuwe apparatuur en verdienen alleen geld als de klant betaalt.

Eerst wat achtergrondinformatie. Factoring, ook wel het verkopen van facturen met een korting, is een financieel product dat al sinds het begin van koopmannen en klanten beschikbaar is. Er zijn veel factoren in de wereld en veel focussen op een specifieke industrie of zelfs segmenten binnen die industrie. Hierbij kan gedacht worden aan Uitzendkrachten, Vrachtvervoer, Softwareontwikkelaars, Codeurs, Olie en Gas diensten en veel meer.

Debiteuren financiering, aan andere naam voor Factoring, vereist van een kleinbedrijf ondernemer om een factuur te verkopen voor een voorschot op die factuur. De factor zal doorgaans een voorschot bieden tussen de 70-95% van de nominale waarde van de factuur, afhankelijk van een paar dingen. Ten eerste, de kracht van de debiteur of persoon die het kleinbedrijf geld verschuldigd is, voor een dienst of product. De Account Debiteur is meestal een ander bedrijf.

Beginnen met een factor lijkt veel op het krijgen van een lening bij een commerciële bank of hypotheek, behalve dat Factoren willen werken voor klanten die niet in staat zijn om hun financiering veilig te stellen bij een commerciële bank, kredietunie of nationale bank. Een basisaanvraag is compleet en informatie wordt verstrekt voor het overnamen van de factor en klant. Deze documenten bevatten meestal de financieren van de bedrijven, informatie over de debiteur, een antecedentenonderzoek en documenten met betrekking tot de factor, contracten, inkooporders en nog veel meer.

Zodra alle documenten zijn verzameld zal de factor al het nodige voltooien en een offerte maken voor de factoring van de factuur. Er wordt aangeraden alles zorgvuldig te lezen en begrijpen, omdat je mogelijk al jouw toekomstige facturen op het spel zet als een factuur niet wordt betaald, of er iets anders voorkomst waardoor de factuur niet kan worden gefactoreerd.

Factoring kan duur zijn, maar ook zeer redelijk. Bij het vergelijken van de kosten van de financiering, een voorschot op een lening, creditcards, en andere kleinbedrijf financieringen, kan factoring zelfs wat goedkoper zijn. Dit, terwijl de kosten van de factor zijn gebaseerd op het risico en de waarschijnlijkheid dat de factuur wordt betaald aan de factor. De kosten zijn ook bepaald door de kredietcrisis, onderpand en het karakter van het kleinbedrijf dat om de factoring vraagt.

De makkelijkste manier om naar factoring te kijken is door te zien hoeveel het kost op een maandelijkse basis. Het is niet ongebruikelijk voor een factor om erg aantrekkelijke tarieven te bieden of ze online te zetten voor 0,35% tot 5,55%, maar de realiteit is dat dit tarieven zijn voor 10 dagen, of iets wat daar dicht bij in de buurt ligt. Een typische factor zal tussen de 1,5% en 5% kosten voor de hoogst mogelijke kwaliteit factor, met risicovolle facturen met een hoog risicoprofiel.

Dbs2 biedt Factuur Factoring, Debiteuren Financiering aan kleine bedrijven. Kijk op haar website voor meer informatie.

Het belang van een goede beleggingscursus

BeleggingscursusOverweeg je om te starten met beleggen in aandelen? Dan is het hartstikke belangrijk dat je jezelf afvraagt of je een goede beleggingscursus moet volgen voordat je begint met het daadwerkelijke beleggen op de beurs. Natuurlijk zijn er voorbeelden van mensen die zonder of met weinig beleggingskennis de beurs zijn opgestapt en grote successen hebben geboekt. Maar in de meeste gevallen geldt dat je echt moet weten waarmee je bezig bent voordat je een deel of zelfs een groot deel van je vermogen investeert op de beurs. Maar waarom is een beleggingscursus zo belangrijk en wat leer je zoal in een dergelijke cursus? In dit artikel lees je hier meer informatie over.

Het kunnen opstellen van een beleggingsstrategie

Een van de onderdelen die je in de meeste beleggingscursussen leert, is het opstellen van een sterke beleggingsstrategie. Maar wat moet je je eigenlijk voorstellen bij een strategie voor het beleggen? Praktisch gezegd komt het erop neer dat je bepaald welke aandelen je graag in je beleggingsportefeuille wilt opnemen en tegen welke prijs je dat zou willen doen. Bovendien stel je ook diverse criteria voor momenten op waarop je aandelen per direct dient te verkopen. Hierdoor voorkom je dat je aandelen die de verwachtingen die je had niet waarmaken onnodig lang je vermogensgroei belemmeren.

Het kunnen omgaan met hebzucht en angst

Een ander belangrijk voordeel van het opstellen van een beleggingsstrategie, is dat je menselijke emoties zoals angst en hebzucht buitenspel zet. Natuurlijk zul je nog altijd geconfronteerd worden met deze emoties wanneer situaties anders verlopen dan dat je van tevoren had verwacht. Echter, wanneer je gedisciplineerd bent en je je daadwerkelijk houdt aan je eerder opgestelde strategie, dan betekent dat in principe menselijke emoties buitenspel staan en je daardoor gerichter en waarschijnlijk ook betere resultaten op de beurs kunt boeken.

Het voorkomen van veelgemaakte beleggingsfouten

Tot slot leer je in een beleggingscursus vaak ook voor welke valkuilen je als belegger zijnde dient te waken. Kortom, wanneer je een cursus hebt gevolgd waarin je leert om te beleggen en deze cursus alle belangrijke aspecten van het vak heeft behandeld, dan kun je een hoop onnodige narigheid voorkomen en daarmee een hoop financiële schade voorkomen.

Beleggingscursussen en beleggingsclubs

Lidmaatschap-beleggingsclubNadat je een cursus over beleggen hebt afgerond, kan het zo zijn dat je niet gelijk het volledige risico wilt lopen bij de aankoop van je eerste aandelen. Een van de manieren waarop je het risico kunt spreiden, is door lid te worden van een beleggingsclub. In een beleggingsclub kun je in sommige gevallen samen met andere leden op de beurs investeren.

Het grote voordeel hiervan is niet alleen dat je het risico van de investering hierdoor over meerdere beleggers verspreid, maar ook dat de beleggers elkaar kunnen versterken door kennis te delen en daardoor in staat kunnen zijn om een betere beleggingsstrategie op te stellen dan in het geval je het alleen zou moeten doen. Omdat dit artikel over de toegevoegde waarde van een beleggingscursus gaat, zullen we niet verder ingaan op het hoe en wat rondom het lidmaatschap van beleggingsclubs. Wil je hier toch meer over weten? Lees dan meer over een beleggingsclub.

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, is de toegevoegde waarde van het volgen van een cursus over beleggen aardig groot en voor veel beleggers daarom zeer waardevol. Denk daarom goed na of het volgen van een dergelijke cursus voor jou ook voordelen kan bieden. Het zou namelijk zonde zijn wanneer je achteraf spijt krijgt dat je bent gestart met beleggen in aandelen, een groot verlies hebt gedraaid, en tot de conclusie komt dat het verstandiger was geweest om een beleggingscursus te volgen.

Tot zover dit artikel, ben je geïnteresseerd in nog een interessant artikel over beleggen? Klik dan hier.

Nuttige informatie over het BKR uit Tielt.

minilening aanvragen
Voor je een aanvraag om te gaan lenen in kunt gaan dienen, dien je rekening te houden met de toetsing van jouw gegevens bij het BKR uit Tielt (Bureau Krediet Registratie). Ondanks de grote verschillen in kwaliteit van de verstrekkers van leningen, zal het toetsen bij het BKR deel uitmaken van de standaard acceptatieprocedures. Door zelf een top 10 op te stellen van kredietverstrekkers waar je een grotere kans hebt om te lenen met een BKR registratie, zullen duidelijke verschillen in de voorwaarden zichtbaar worden. Het BKR doet de gegevens van nagenoeg iedereen die gaat lenen verzamelen en niet enkel de gegevens noteren van wanbetalers.

Iedereen de een contract gaan afsluiten bij een bij het BKR aangesloten deelnemende instantie zal zich moeten neerleggen bij een aantal richtlijnen en voorwaarden. Het BKR uit Tielt heeft een bestand, Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarin gegevens van meer dan 11 miljoen mensen in zijn verwerkt. Daarbij gaat het bij het BKR om consumenten die een overeenkomst op hun naam hebben staan, los van het hebben van een achterstand. Zo zullen de instellingen de door het BKR opgestelde voorwaarden moeten toepassen voor gegevens van de aanvrager en diens eventuele partner of mede-contractant. Een aantal van de persoonlijke gegevens die van jou aan het BKR moeten worden doorgegeven, en bij het BKR zijn te controleren, zijn onder andere:

  • Of je een woonadres in Nederland hebt ( Adres, postcode en woonplaats);
  • In het bezit zijn van de Nederlandse Nationaliteit;
  • Voor onbepaalde tijd een vergunning hebben om in Nederland te verblijven, als je niet de Nederlandse Nationaliteit bezit;
  • Geboorte datum;
  • Geboortenaam en voorletters.

Wat doet nu het BKR uit Tielt?

Het BKR uit Tielt doet enkel gegevens verwerken welke nodig zijn om je leengedrag duidelijk in beeld te brengen. Bij het BKR registreert en informeert men gegevens over nagenoeg iedere afgesloten lening of GSM abonnement die is verstrekt aan Nederlandse consumenten. Voor het goed kunnen raadplegen van de geregistreerde informatie zal bij het BKR actueel zijn na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking op (af)lopende leningen

Over de financiële verplichtingen die je aangaat met het afsluiten van een contract, zullen bij het BKR uit Tielt de volgende gegevens worden doorgegeven / opgevraagd:

-Soort afgesloten overeenkomst;
-Looptijd moet minimaal 3 maanden zijn;
-De lening van € 500,00 tot en met € 125.000,00 (voor postorder bedrijven en GSM contracten kan dit afwijken);
-GSM abonnementen;
-Credit card bezit en maximale opnamelimiet;
-Toegestane roodstand op je bankrekening;
-Kredieten verstrekt door een verzendhuis;
-Winkelpassen met een limiet om te mogen lenen;
-Het gaat om een particuliere contractant;
-Een persoonlijke garantstelling of aansprakelijke directeur van een bedrijf;
-Het leenbedrag;
-Maximaal besteedbaar bedrag;
-Datum van ontstaan contract;
-De maand waarin een afgesloten contract in het geheel afgelost moet zijn;
-De daadwerkelijke maand waarin een contract is beëindigd;
-Bijzonderheden die eventueel tijdens de duur van een contract zich hebben voorgedaan.

Welke contractsoorten kent het BKR uit Tielt?

Overeenkomsten om te lenen worden onder veel verschillende namen bij de consument aangeboden. Kredietverstrekkers hebben dan ook eigen productnamen, die niet specifiek bij het bekend zijn. Wel is in het bestand CKI, een onderscheid te maken van de verschillende contractsoorten:

AK = Aflopend Krediet
RK = Doorlopend Krediet
RO = Overige obligo’s
VK = Verzendhuis Krediet
HY = Hypothecair krediet
SR = Schuldregeling
TC = Telecommunicatievoorzieningen

Deelnemers zullen meldingen maken van consumenten die problemen hebben met het correct nakomen van hun verplichtingen. Ongeveer zes procent van de consumenten die bij het BKR bekend zijn blijkt moeilijkheden te hebben met het op tijd terugbetalen van hun verplichtingen. Bij onregelmatigheden of achterstanden in betalingen, tijdens de looptijd ven een contract, doet het BKR codes in haar bestand aantekenen. Een achterstand zal in het BKR bestand de code  – A – krijgen en met de code – H – doet men bij het BKR de herstelling dan weer coderen. Verder zijn er een aantal bijzonderheidscodes die het BKR, naast de  – A – en de  – H –  code, doet registreren om aan te geven dat er iets aan de hand kan zijn. Meer informatie over BKR coderingen kan je terug vinden op minileningaanvragen.com.

Kinderopvangtoeslag

De kosten voor de opvang van uw kind worden steeds hoger. Ook zult u merken dat u steeds meer uren moet werken. Via de Belastingdienst kunt ook u Kinderopvangtoeslag krijgen! Zo kunt u een groot deel van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kind terug krijgen.

Kinderopvangtoeslag – Hoe werkt het?

Hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van hoeveel uur u en uw partner werken. U kunt niet meer uren vergoed krijgen dan het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Ook krijgt u niet alle kosten vergoed. De Belastingdienst hanteert maximum uurtarieven, afhankelijk van het soort opvang waar uw kind heen gaat. Van deze tarieven krijgt u een bepaald percentage terugbetaald.

Hoe hoog dit percentage is hangt af van het inkomen van u en uw partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager het deel is dat u maandelijks betaald krijgt. Omdat het met twee of meer kinderen lastiger is om opvang te regelen, krijgt u voor het 2e en alle opvolgend kinderen een hoger percentage van de kosten vergoed. De plannen van het kabinet zijn gunstig voor ouders met meerdere kinderen. De betaling van de Kinderopvangtoeslag 2016 gaat omhoog voor ouders met 2 of meer kinderen. Dit kan u elke maand enkele tientallen euro’s extra opleveren.

Kinderbijslag

Het groot brengen van een kind brengt veel kosten met zich mee. In de eerste 12 jaar kunnen deze kosten oplopen tot maar liefst 51.000 euro! Als bijdrage in deze kosten kunt u van de Belastingdienst kinderbijslag krijgen. Hoeveel kinderbijslag u kunt krijgen hangt af van de leeftijd van uw kind. Hoe ouder uw kind, hoe hoger de kosten over het algemeen zijn. Daardoor krijgt u voor oudere kinderen ook meer kinderbijslag. Voor kinderen tot en met 5 jaar kunt u in 2016 €191,65 per kwartaal krijgen. Naarmate uw kinderen ouder worden loopt dit bedrag op tot € 273,78 per kwartaal.

Kinderbijslag 2016 – Voorwaaden

De meeste Nederlanders komen automatisch in aanmerking voor kinderbijslag. Via uw werkgever bent u automatisch verzekerd voor de kinderbijslag. Wanneer u werkt voor een buitenlandse werkgever bent u dit vaak niet, en ontvangt u deze bijdrage dus niet. Nederlanders die voor een Nederlandse werkgever werken in het buitenland hebben hier vaak wel weer recht op.

De betaling van de kinderbijslag 2016 gaat via de SVB. Na de aangifte van uw eerste kind, krijgt de Sociale Verzekeringsbank hier automatisch bericht van. Zij nemen dan contact met u op, en als u recht heeft op kinderbijslag kunt u deze vanaf dat moment aanvragen met uw DigID. Krijgt u een tweede kind, dan wordt de hoogte van uw betaling automatisch aangepast. Hier hoeft u zelf niks voor te doen.

Huurtoeslag

Ook in 2016 hebben veel huurders weer recht op huurtoeslag. Doordat de huren de afgelopen jaren steeds verder stijgen heft de regering bepaald dat er op de huurtoeslag 2016 niet wordt bezuinigd. Dit kan huurders tot ruim 4.000 euro per jaar aan huurtoeslag opleveren!

Voorwaarden huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst mag uw inkomen niet te hoog zijn. Woont u alleen, dan heeft u tot een inkomen van € 21.950 per jaar recht op huurtoeslag. Wanneer u mede-bewoners heeft, telt ook het inkomen daarvan mee voor uw toeslag! U kunt dan tot een gezamenlijk inkomen van € 29.800 per jaar huurtoeslag aanvragen.

Ook is het belangrijk dat uw woning daadwerkelijk zelfstandig is. U dient minimaal 1 eigen kamer te hebben, welke door u is af te sluiten. Ook moet uw woning een eigen keuken (met aanrecht, wateraansluiting en aansluiting voor een kookstel) en een eigen toilet met stromend water hebben. Tenslotte komt u ook niet in aanmerking voor huurtoeslag als u in een dure huurwoning woont. Boven een rekenhuur van 710 euro komt u niet meer in aanmerking voor huursubsidie. Woont u nu in een huurwoning, en ontvangt u nu al huurtoeslag, dan blijft u bij een eventuele huurverhoging recht houden op deze toeslag.

Zorgtoeslag 2016

De gemiddelde Nederlander declareert 2.153 euro per jaar aan zorgkosten bij zijn of haar zorgverzekering. Dit geld moet ergens vandaan komen, waardoor de kosten van de zorgverzekeringen elk jaar verder stijgen. Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden is er de Zorgtoeslag. Deze toeslag wordt door de Belastingdienst betaald, om er voor te zorgen dat elke Nederlander zijn of haar zorgverzekering kan betalen. Dit bedrag kan oplopen tot € 149 per maand, indien u en uw partner hier recht op hebben!

Zorgtoeslag – maximaal inkomen

De hoogte van uw zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe minder zorgtoeslag u kunt krijgen. In de regel is het zo dat u als alleenstaande tot een inkomen van € 26.500 bruto per jaar nog recht hebt op zorgtoeslag. Heeft u een toeslagpartner, dan kunnen u en uw partner tot een gezamenlijk inkomen van € 32.500 per jaar nog zorgtoeslag 2016 aanvragen.

Belangrijk is ook dat u minimaal 18 jaar of ouder bent. Minderjarigen kunnen in Nederland namelijk gratis mee verzekerd worden op de polis van 1 van de ouders. Ook militairen komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Zij zijn gratis verzekerd via het leger, en hebben daardoor ook niet de kosten van een zorgverzekering. Mocht u zorgtoeslag ontvangen, en een celstraf opgelegd krijgen, ook dan vervalt uw recht op zorgtoeslag.

Goed doordacht geld lenen mag geen bezwaar zijn.

Wat verstaan we onder geld lenen.

Wanneer men geld leent is dit over het algemeen met de intentie om het op een later tijdstip terug te betalen. Over het algemeen leent iemand geld wanneer hij/zij krap bij kas zit of wanneer men een aankoop moet doen die eigenlijk noodzakelijk is. Het kan ook zijn dat iemand een stapel rekeningen heeft liggen die toch betaald moeten worden. In dat geval kan geld lenen ook makkelijk zijn.

Geld lenen tegen lage kosten

Wanneer met een nieuwe auto wil kopen zal men vaak een lening afsluiten. Een nieuwe auto kost namelijk veel geld en de meeste gezinnen hebben dit geld niet direct achter de hand. Een lening biedt hierbij uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke lening, waarmee men in een keer veel geld kan lenen wat direct op de rekening wordt gestort en wat men over een periode terugbetaalt.

Naast de persoonlijke lening zijn er nog andere vormen van leningen om geld te lenen, te weten:

-Doorlopend krediet
-Hypotheek
-Minilening enz…

Al deze vormen van leningen kan men afsluiten bij een bank of bij een andere kredietverstrekker. Over het algemeen betaalt men voor het gebruik mogen maken van een lening een soort van vergoeding. Deze vergoeding is vaak in de vorm van rente, een maandelijks te betalen bedrag.

Geld lenen en het BKR uit Tielt.

Wanneer men snel geld wil lenen bij een bank of andere financiële instelling zal deze u over het algemeen toetsen bij het BKR. Het BKR is een instelling die van iedere burger in Nederland die van een vorm van krediet gebruik maakt een elektronisch dossier bijhoudt. Wanneer ze u toetsen kunnen ze uw financiële verleden inzien.

Hiermee kunnen ze zien of u in het verleden ooit problemen hebt gehad met het aflossing van een lening of met het betalen van rekeningen. Als dit het geval is dan heeft u waarschijnlijk een negatieve BKR codering achter uw naam en dat kan voor banken en andere kredietverstrekkers een reden zijn om geen nieuwe lening te verstrekken.

Welke leningsoort moet ik kiezen?

Je moet niet te gemakkelijk denken over een leningsoort. Het is niet slim om zonder al te veel na te denken in een paar uur een lening afsluiten. Een paar uur of een dag is een te korte tijd om een doelbewust keus te maken. Voordat je een leningsoort afsluit is het van belang dat je je enorm goed voorbereid. Bekijk wat het beste bij je financiële situatie past en welke lening soorten er zijn. Je moet niet zomaar op het advies van een adviseur bouwen maar kijk zelf ook verder. De verstrekker moet hiernaast een vergunning hebben bij de AFM voor het verstrekken van leningen.

Leningsoort bepalen

De meest toegepaste leningsoort zijn het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Van deze twee typen leningen zijn alle andere typen leningen afkomstig. Er kan tot de kredietlimiet worden geleend bij het doorlopend krediet. Het is weer mogelijk geld op te nemen tot het afgesproken bedrag wanneer het krediet afgelost is. Bij de persoonlijke lening bepaal je van tevoren de lengte van de lening, het rentepercentage en de totale kosten zodat alles vooraf bekend is. Je kunt niet zoals bij het doorlopend krediet weer geld opnemen en aflossen wanneer je dat wilt.