×

Veiligheidstrainingen

Veiligheidstrainingen

 

Waar gewerkt wordt, is veiligheid een belangrijk onderwerp. Of het een klein kantoor of een groot kantoor betreft en of het om binnen- of buitenwerk gaat, werknemers hebben het recht op een veilige omgeving. Dit wordt gerealiseerd door als werkgever allerlei maatregelen te nemen die te maken hebben met zaken die onveilige situaties voorkómen. Hierbij valt te denken aan werkkleding, de brandveiligheid van het gebouw, het materiaal en hoe er gewerkt wordt. Maar hoezeer de veiligheid ook geoptimaliseerd is er kunnen zich altijd nog onveilige situaties voordoen. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje. Iemand kan bijvoorbeeld onwel worden op de werkvloer. Om hier als werkgever de toegewezen verantwoordelijkheid te dragen, is het belangrijk dat werknemers veiligheidstrainingen volgen.

De belangrijkste veiligheidstrainingen

In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen over hoe bedrijven werknemers en bezoekers zouden kunnen opvangen en verzorgen bij calamiteiten. Wat voor soort bedrijf het is en de grootte ervan zullen medebepalend zijn voor hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) zo optimaal mogelijk is georganiseerd. In elk geval is het noodzakelijk dat er aan aantal werknemers zijn die een BHV-cursus hebben gevolgd.

Daarnaast is de regel dat elk bedrijf een EHBO koffer heeft (of meerdere als het een groter bedrijf is). Hiermee dienen de werknemers mee om te kunnen springen. De cursus die hiervoor te volgen is, zou eigenlijk aangeboden moeten worden aan alle werknemers, omdat een BHV-er ook wel eens een dagje vrij heeft of ziek is.

 

Het opdoen en het behoud van deze belangrijke veiligheidskennis

Zoals met alle kennis die niet dagelijks wordt gebruikt, heeft ook de kennis op het gebied van veiligheid de neiging om op den duur wat weg te zakken. Op het gebied van EHBO en BHV is dit vaak het geval want gelukkig gebeuren er niet met vaste regelmaat ongelukken en daarom dienen er herhalingscursussen gevolgd te worden.

Bij veiligheids-trainingen.nl wordt zowel de basis- als de herhalingstraining op het gebied van BHV en EHBO aangeboden. Bovendien bieden zij maatwerk door trainingen en adviezen te geven die volledig zijn afgestemd op een bepaald bedrijf. Zo kan het in een omgeving waar veel kinderen zijn en slechts één of enkele volwassenen (bijvoorbeeld kinderopvang, basisschoolklas) een uitkomst bieden als kinderen wegwijs worden gemaakt in de wereld van EHBO en hiervoor zou een EHBO cursus aan kinderen gegeven kunnen worden.

Veiligheids-trainingen.nl heeft trainingslocaties door het hele land waar levensechte situaties worden nagebootst om zo de beste toepasbaarheid in de praktijk te kunnen brengen mocht dit nodig zijn. first-aid-kit-62643_640 (1)

Rate this post

Verstuur reactie