×

Waar kan een incassobureau de gemeente mee helpen?

Waar kan een incassobureau de gemeente mee helpen?

Een incassobureau is voor velen onbekend terrein. En gelukkig maar. Als een incassobureau moet worden ingeschakeld, dan is dat nooit een goed teken. Een bedrijf zet een incassobureau in als haar klanten niet of niet tijdig betalen. Het positieve aan een incassobureau is wel dat deze het geld innen van de wanbetaler, zodat het bedrijf dit zelf niet hoeft te doen. Ook voor gemeenten kan een incassobureau veel doen. Bijvoorbeeld het uitbesteden van schuldhulpverlening. Wat dat precies is en hoe dat gaat, wordt in dit artikel uitgelegd.

Schuldhulpverlening

In Nederland zijn er verschillende organisaties die burgers kunnen helpen indien zij in de schulden zitten. Deze geven dan persoonlijke hulp of advies om uit de schulden te komen. Dit kan bijvoorbeeld de wijkagent zijn, maatschappelijk werk of de sociale dienst in de gemeente. Deze worden schuldhulpverleners genoemd en proberen in eerste instantie een oplossing te vinden met de schuldeisers van de persoon in kwestie. Dat wordt het minnelijk traject genoemd. Als het niet via dat traject lukt, dan begint het wettelijke traject. Hierbij wordt de rechter om een oplossing voor de schulden gevraagd. Deze beslist dan verder.

Werkwijze schuldhulpverlening

De vrijwillige schuldhulpverlening, via het minnelijk traject, werkt als volgt:

  1. De schuldhulpverlener doet een betalingsvoorstel aan alle schuldeisers van de persoon in kwestie. Hiervoor stelt de schuldverlener het af te lossen bedrag op, door middel van een berekening. Dat bedrag kan de persoon in kwestie maximaal aflossen per maand. Hier is het ‘vrij te laten bedrag’ al vanaf gehaald. Dat bedrag heeft iemand minimaal nodig om van te leven. De rest van het netto-inkomen wordt dus afgedragen om de schulden af te lossen.
  2. Bij een akkoord van alle schuldeisers gaat de regeling in werking.
  3. Als de persoon in kwestie drie jaar (maximaal vijf) lang kan voldoen aan alle voorwaarden van de overeengekomen betalingsregeling, dan wordt het eventuele restant van de schulden kwijtgescholden.

Het aflossen van schulden duurt nooit meer dan drie tot vijf jaar. Het streven is echter wel om binnen deze tijd volledig schuldenvrij te zijn.

Uitbesteden van schuldhulpverlening

Omdat er veel tijd gaat zitten in schuldhulpverlening, is het verstandig om dit uit te besteden aan een incassobureau. Deze helpt hierbij. Het uitbesteden van schuldhulpverlening door bijvoorbeeld de gemeente, kan veel tijd opleveren. Het incassobureau zal namelijk alles regelen met de schuldhulpverlener. Dit bespaart naast tijd ook een hoop gedoe en geld. Een incassobureau dat ook gespecialiseerd is in schuldhulpverlening wordt hierbij aangeraden. Deze heeft er namelijk ruime kennis van en ervaring op dit gebied. Dat is belangrijk, want daardoor is de kans op een succesvol traject het grootste. Niemand zit te wachten op een wettelijk traject, zoals eerder in dit artikel beschreven.

Rate this post

Verstuur reactie