×

Hoe kies je een goede psycholoog?

Hoe kies je een goede psycholoog?

Bij veel mensen die worden doorverwezen naar een psycholoog werkt het als volgt. Je gaat naar de huisarts met je psychologische klachten, vervolgens wijst hij je door naar een psycholoog en daarmee ga je dan aan het werk. Hoewel het dus de bedoeling is dat er marktwerking komt in de zorg, is daar in dit geval dus nog niet echt sprake van. Je gaat naar de psycholoog die je huisarts aanraadt en daar is de kous mee af.

Dat is niet de schuld van de huisarts. Onze ervaring is dat je huisarts er altijd mee akkoord gaat als je bij een andere psycholoog in behandeling wil. Het is dus meer de onwetendheid van de cliënt. Onwetendheid dat je een keuze hebt en dat je zelf mag kiezen.

Eerlijk gezegd is het ook vaak een onwetendheid over de keuze zelf. Hoe onderscheid je uberhaupt een goede psycholoog van een minder goede psycholoog? Wij geven in dit artikel een aantal tips:

#tip 1: de methode telt

psycholoogHoe een psycholoog werkt, is belangrijk voor het verloop van je behandeling. Een goede psycholoog werkt met een duidelijke methodologie en kan deze ook aan je uitleggen. Veelvoorkomende werkwijzen zijn: cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, EMDR en tenslotte psychodynamisch.

#tip 2: een goede psycholoog weet wat hij doet

Als je in behandeling gaat bij een psycholoog, mag je verwachten dat hij een behandelplan aanlevert. In dat plan staat beschreven wat er gedurende de behandeling staat te gebeuren. Als een psycholoog niet een dergelijk plan levert, mag je je afvragen of hij wel weet wat hij doet.

#tip 3: het begint bij de diagnose

Hoe je behandelt wordt, is afhankelijk van het probleem dat je hebt. Een depressie wordt anders behandeld dan een angststoornis. En zelfs binnen de angstklachten is het zo dat een paniekstoornis anders behandeld wordt dan de gegeneraliseerde angststoornis.

Je mag dan ook van een goede psycholoog verwachten dat deze in het eerste gesprek (en soms zelfs in het tweede) vooral aandacht besteedt aan wat er precies aan scheelt. Niet zelden worden daarbij vragenlijsten gebruikt. Soms worden deze letterlijk afgenomen en in sommige gevallen loopt de psycholoog ze samen met jou door.

#tip 4: een klik telt

Het is belangrijk dat je je prettig voelt bij een psycholoog. Als je geen klik ervaart is de kans niet groot dat jullie tot een constructieve samenwerking zullen komen. Als er geen klik is, ligt dat meestal aan een wereldbeeld dat jullie niet delen. Bijvoorbeeld als je als overtuigd atheïst een vroom Christen treft of andersom. Daarnaast kan het zo zijn dat iemand niet je type is. Dat is wat vager, maar het kan gerust tellen als basis om niet door iemand behandeld te worden.

Voor het welslagen van je behandeling is het belangrijk dat je iemand treft die goed bij jou aansluit en die voldoende vakmatige achtergrond heeft. Kies daar zorgvuldig voor en ga niet blindelings mee met wat de arts je voorschrijft.

Rate this post

Verstuur reactie