Hoe maak je de juiste studiekeuze?

Het komt maar zelden voor dat iemand na het behalen van een middelbare school diploma, weet welke studie hij/zij wil gaan doen. Het is eigenlijk altijd een keuze die tijd nodig heeft, en waar je natuurlijk goed over na moet denken. Eindexamen gehaald op de middelbare school? Misschien wil je juist de zorg in, een bouwopleiding gaan doen of misschien onderwijsassistent worden. Er zijn zó veel keuzes dat het niet raar is dat studenten het soms niet meer weten. Of wil je dolgraag naar de universiteit? Heb je zes jaar lang geploeterd op een natuurkunde eindexamenpakket voor een studie Geneeskunde. Een populaire studie met loting, maar wat doe je als je wordt uitgeloot? Het is belangrijk om over al deze opties na te denken. Er zijn eigenlijk drie stappen die je als student kan volgen om tot een juiste studiekeus te komen.

Stap 1: Ontdek jezelf!

Dit is de moeilijkste maar meest belangrijkste stap die je moet nemen. Wie ben je en wat wil je worden? Er zijn verschillende manieren om hier achter te komen. Vaak is er vanuit je middelbare school een traject dat je kan volgen, maar hier heb je als vijftienjarige niet altijd even veel energie voor. Er zijn ook talloze studiekeuze testen op internet te vinden. De een is wat beter dan de ander, maar op deze manier kun je een basis creëren voor je keuze. Er zijn waarschijnlijk meer studies die je absoluut niet wil volgen, dan de studies waarover je twijfelt. Het helpt ook veel om met je vrienden en familie te praten over de toekomst. Hoe zien zij jou? Wat straal je uit? Waar zien ze jouw werken? Vaak zien ze net andere dingen of karaktereigenschappen, waar je zelf misschien niet zo bewust van bent. Dit zorgt vaak voor nieuwe inzichten, waardoor je ook weer een aantal studies kunt wegstrepen.

Stap 2: Op zoek naar een studie

Er zijn talloze studies, van de meest onbekende specifieke studies tot brede algemene studies waarmee je nog alle kanten op kunt. Na stap 1 weet je als het goed is ongeveer welke kant je op wil. Het stukje zelfonderzoek is dus een “intern” proces voor jezelf. Nu is het tijd voor het “externe” proces. Maak een lijstje van alle studies waarvan je denkt dat ze bij je passen. Schrijf voor jezelf op wat de voor- en nadelen zijn van iedere studie. Doe wat meer onderzoek, dus kijk welke beroepsmogelijkheden er zijn, toelatingseisen, eventuele vreemde talen en andere praktische informatie. Nadat je dit allemaal helder hebt, kies je twee of drie opleidingen uit waar je echt enthousiast over blijft. Bezoek de open dagen of andere voorlichtingsmomenten van deze opleidingen. Een meeloopdag kan je ook veel nieuwe inzichten geven. Je krijgt dan een betere indruk van hoe de opleiding echt in elkaar steekt.

Stap 3: De keuze

De derde stap in het hele proces is natuurlijk het doorhakken van de knoop. Deze beslissing is vaak niet de makkelijkste, kost je wat tijd en uiteindelijk is het ook een stukje durven. Er zijn namelijk altijd twijfels en onzekerheid of je de juiste keuze maakt. Je weet nooit vooraf aan de studie, of het echt zo is zoals je hoopt. Of je de juiste verwachtingen hebt en of je bijvoorbeeld genoeg punten haalt. Het enige advies is eigenlijk, leg je bij deze twijfel neer. Begin met frisse energie en probeer alles eruit te halen wat erin zit. Doordat je goed hebt nagedacht over je keuze, is de kans groot dat het goed bevalt en je het graag wil afmaken. Geen reden dus voor twijfels, vooral genieten van alle leermomenten die je gaat tegenkomen.

De bouwsector ondervindt weer groei

Na een jarenlange daling van vraag naar bouwprojecten en de val van vele aannemersbedrijven, lijkt er nu echt licht aan het einde van de tunnel te komen. In 2008 begon de bouwsector plotseling een vrije val te maken, waardoor voor vele werkgevers, maar ook werknemers een hele onzekere toekomst tegemoet zouden komen. Na vele herstructureringen vanuit de regering begint de markt langzaam weer aan te trekken en mag er ook weer positief worden gekeken. Er zijn nu ongeveer zes grote ontwikkelingen aan de gang die ervoor zorgen dat de bouwsector steeds verder opkrabbelt.

Verschuivingen vacatures

Toen de crisis zijn weg vervolgde zijn er in een tijdsbestek ruim 85 duizend banen verloren gegaan, een flinke klap. Ook hier is er een einde aan gekomen de krimp en langzaam maar zeker is de vraag naar personeel toegenomen. Echter worden er nu minder vaste mensen in dienst genomen, maar is er een zekere trend te zien, waarin ZZP’ers worden ingehuurd om te participeren aan de werkzaamheden. Dit is ook een kans voor scholen die bouwopleidingen geven en daardoor is het ook belangrijk dat ze nieuwe leerlingen gaan werven voor de toekomst.

Innovatie bouwsector

Een grote trend binnen de bouwsector is het innoveren in nieuwe soorten bouwtechnieken. Het duurzaam bouwen begint langzaam maar zeker een steeds belangrijkere factor te worden voor bouwbedrijven. Ook is het 3D-printen steeds verder doorontwikkeld, waardoor er door deze techniek, er zijn inmiddels al huizen gebouwd door het 3D-printen. Verder zien bouwbedrijven ook in dat er meer ingespeeld moet worden op de vraag.

Woningbouw en utiliteitsbouw

De woningbouw en utiliteitsbouw hebben een flinke klap te verduren gehad. Omdat de banken nauwelijks leningen verstrekten aan kopers, bleef het lastig om nieuwe woningen te realiseren. Met de nieuwe plannen worden er sneller leningen verstrekt die er in indirect ook voor zorgen dat er meer nieuwbouwplannen komen. Ook in de utiliteitsbouw was er een lange onzekerheid vanwege de crisis. Veel bedrijven hadden het financieel niet op orde, waardoor nieuwbouwprojecten niet konden worden gerealiseerd. Nu, in 2016 beginnen de nieuwe projecten zichzelf uit de grond te stampen, wat een goed teken is voor de bouwsector.

Strategie kiezen

Door de crisis kwamen vele bouwbedrijven stil te staan. Dit resulteerde erin dat het management goed ging nadenken over strategische keuzes die moeten worden gemaakt voor in de toekomst. Blijven ze dezelfde koers varen of breken ze een nieuwe markt open wat veel risico’s oplevert. Daarnaast werd er ook hard nagedacht over het feit dat bouwbedrijven meer moesten richten op de vraag van de markt of dat ze kijken of dat ze met de beschikbare middelen dezelfde werkzaamheden uit blijven voeren.

Vergoeding

Na de nieuwe hervormingen is er een nieuw plan ontpopt, waarin de werkgevers bij een dienstverband van langer dan twee jaar een transitievergoeding moeten betalen aan de desbetreffende werknemers. Vanaf 1 juli 2015 is deze nieuwe wet gepubliceerd, zodat werknemers kunnen worden gecompenseerd.

BTW-tarief verlaagd

De regering heeft in maart 2013 een tijdelijke termijn verleent waarin bedrijven tegen een verlaagd tarief van 6% in plaats van 21% renovatiewerkzaamheden mogen uitvoeren. Hierdoor zijn er meer opdrachtbevestigingen binnen gekomen bij de bouwbedrijven. In maart 2015 is deze termijn verlopen, waardoor de vraag wel minder wordt.

Carrière maken in de bouw

construction-worker-569126_640De bouwsector heeft een jarenlange daling achter de rug, maar waar regen is, is zonneschijn. Er is nu weer een groei te vinden in de bouw, en dat is goed! In 2016 wordt er voorspeld dat er 16.000 nieuwe banen komen. Dit heeft te maken met het groeiend aantal vergunningen dat is afgegeven door de gemeenten.

Grootste groei

De grootste groei is te vinden in de woningbouw, in 2015 heeft hier een groei plaatsgevonden van 24% voor de nieuwbouw. De herstel- en verbouwactiviteiten zijn toegenomen met 17%. Deze aantallen gaan in 2016 en 2017 alleen nog maar meer groeien, verwacht het  EIB (Economisch Instituut voor de Bouw). De 16.000 banen zijn vooral in deze sector te vinden, verder is het EIB nog gunstiger gestemd met de toekomst in het vooruitzicht. Ze hebben een onderzoek uitgevoerd en tot 2021 worden er 70.000 voltijdsbanen vervuld. Zo komt het aantal weer uit tot een niveau die ook te vinden was toen de crisis nog niet heerste.

Bouwopleidingen voor jongeren

Met deze vooruitzichten zijn er weer volop jongeren die in aanmerking komen voor een baan in deze sector. Jarenlang was er een terugloop van aanmeldingen op scholen of instituten die dit soort opleidingen aanbieden. Dat is terecht, iedereen wil kansen op een baan die toekomstperspectieven biedt.  Een bouwopleiding volgen is nu aantrekkelijker dan ooit. Je wordt een veelzijdige vakman die van alle markten thuis is, zodat jij klaar wordt gestoomd voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Voordelen bouw

Er zijn vele voordelen als je werkt in de bouw. Hier zijn vijf voordelen als je in de bouw werkt.

  1. Werkzekerheid

Vooral de komende paar jaren zit je gebeiteld met het flinke aanbod aan banen die er wordt aangeboden.

      2. Buiten werken

In de bouwsector ben je bijna nooit binnen te vinden. Je werkt nagenoeg altijd in de buitenlucht. Zo word je een geharde bouwvakker die nergens voor terugdeinst.

     3. Breed aanbod

Je bent als bouwvakker breed inzetbaar, omdat je kunt werken in de woningbouw, industriebouw of renovatie, tevens kun je ook als grondwerker aan de slag in de afbraak.

     4. Sociale contacten

Je werkt altijd in teams, je bouwt een band met elkaar en gaat met elkaar naar verschillende projecten. Een goede teamgeest komt altijd van pas, zodat de werksfeer optimaal blijft.

     5. Mooi inkomen

Deze bovenstaande punten zijn mooi meegenomen als je gaat werken in de bouw. Ook biedt het een mooi salaris met uitstekende CAO voorwaarden.