Kindgebonden budget

Heeft u geen- of een laag inkomen, en ontvangt u momenteel Kinderbijslag? Dan is de kans groot dat u ook recht heeft op het Kindgebonden budget. Deze toeslag is er speciaal voor ouders met een laag inkomen, en kan oplopen tot vele duizenden euro’s per jaar.

Hoe werkt het?

Tot een inkomen van ongeveer 19.000 euro bruto per jaar komen u en uw eventuele partner in aanmerking voor het maximale Kindgebonden budget. Ligt uw gezamenlijke inkomen hoger? Dan wordt de uitbetaling van deze toeslag snel lager. De hoogte van het Kindgebonden budget 2016 is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, en hoe oud deze kinderen zijn. Heeft u 1 kind? Dan ontvangen u en uw partner al een bedrag van € 1.038 per jaar. Tot een maximum van 4 kinderen, wordt de hoogte van uw toeslag telkens verhoogd.

Worden uw kinderen ouder, dan nemen vaak ook de kosten van de opvoeding van uw kinderen toe. Daarom wordt het Kindgebonden budget verhoogd als uw kinderen 12 jaar worden, en nogmaals bij de leeftijd van 16 jaar. Voor alleenstaande ouders is deze toeslag het hoogste. Wanneer u alleen verantwoordelijk bent voor het opvoeden van uw kinderen wordt voor u het Kindgebonden budget verhoogd met ruim 3.000 euro per jaar.

U kunt deze toeslag ook aanvragen wanneer u een kind heeft geadopteerd, of pleeg- en stiefkinderen opvoedt.

Kinderopvangtoeslag

De kosten voor de opvang van uw kind worden steeds hoger. Ook zult u merken dat u steeds meer uren moet werken. Via de Belastingdienst kunt ook u Kinderopvangtoeslag krijgen! Zo kunt u een groot deel van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kind terug krijgen.

Kinderopvangtoeslag – Hoe werkt het?

Hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van hoeveel uur u en uw partner werken. U kunt niet meer uren vergoed krijgen dan het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Ook krijgt u niet alle kosten vergoed. De Belastingdienst hanteert maximum uurtarieven, afhankelijk van het soort opvang waar uw kind heen gaat. Van deze tarieven krijgt u een bepaald percentage terugbetaald.

Hoe hoog dit percentage is hangt af van het inkomen van u en uw partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager het deel is dat u maandelijks betaald krijgt. Omdat het met twee of meer kinderen lastiger is om opvang te regelen, krijgt u voor het 2e en alle opvolgend kinderen een hoger percentage van de kosten vergoed. De plannen van het kabinet zijn gunstig voor ouders met meerdere kinderen. De betaling van de Kinderopvangtoeslag 2016 gaat omhoog voor ouders met 2 of meer kinderen. Dit kan u elke maand enkele tientallen euro’s extra opleveren.

Kinderbijslag

Het groot brengen van een kind brengt veel kosten met zich mee. In de eerste 12 jaar kunnen deze kosten oplopen tot maar liefst 51.000 euro! Als bijdrage in deze kosten kunt u van de Belastingdienst kinderbijslag krijgen. Hoeveel kinderbijslag u kunt krijgen hangt af van de leeftijd van uw kind. Hoe ouder uw kind, hoe hoger de kosten over het algemeen zijn. Daardoor krijgt u voor oudere kinderen ook meer kinderbijslag. Voor kinderen tot en met 5 jaar kunt u in 2016 €191,65 per kwartaal krijgen. Naarmate uw kinderen ouder worden loopt dit bedrag op tot € 273,78 per kwartaal.

Kinderbijslag 2016 – Voorwaaden

De meeste Nederlanders komen automatisch in aanmerking voor kinderbijslag. Via uw werkgever bent u automatisch verzekerd voor de kinderbijslag. Wanneer u werkt voor een buitenlandse werkgever bent u dit vaak niet, en ontvangt u deze bijdrage dus niet. Nederlanders die voor een Nederlandse werkgever werken in het buitenland hebben hier vaak wel weer recht op.

De betaling van de kinderbijslag 2016 gaat via de SVB. Na de aangifte van uw eerste kind, krijgt de Sociale Verzekeringsbank hier automatisch bericht van. Zij nemen dan contact met u op, en als u recht heeft op kinderbijslag kunt u deze vanaf dat moment aanvragen met uw DigID. Krijgt u een tweede kind, dan wordt de hoogte van uw betaling automatisch aangepast. Hier hoeft u zelf niks voor te doen.

Huurtoeslag

Ook in 2016 hebben veel huurders weer recht op huurtoeslag. Doordat de huren de afgelopen jaren steeds verder stijgen heft de regering bepaald dat er op de huurtoeslag 2016 niet wordt bezuinigd. Dit kan huurders tot ruim 4.000 euro per jaar aan huurtoeslag opleveren!

Voorwaarden huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst mag uw inkomen niet te hoog zijn. Woont u alleen, dan heeft u tot een inkomen van € 21.950 per jaar recht op huurtoeslag. Wanneer u mede-bewoners heeft, telt ook het inkomen daarvan mee voor uw toeslag! U kunt dan tot een gezamenlijk inkomen van € 29.800 per jaar huurtoeslag aanvragen.

Ook is het belangrijk dat uw woning daadwerkelijk zelfstandig is. U dient minimaal 1 eigen kamer te hebben, welke door u is af te sluiten. Ook moet uw woning een eigen keuken (met aanrecht, wateraansluiting en aansluiting voor een kookstel) en een eigen toilet met stromend water hebben. Tenslotte komt u ook niet in aanmerking voor huurtoeslag als u in een dure huurwoning woont. Boven een rekenhuur van 710 euro komt u niet meer in aanmerking voor huursubsidie. Woont u nu in een huurwoning, en ontvangt u nu al huurtoeslag, dan blijft u bij een eventuele huurverhoging recht houden op deze toeslag.

Zorgtoeslag 2016

De gemiddelde Nederlander declareert 2.153 euro per jaar aan zorgkosten bij zijn of haar zorgverzekering. Dit geld moet ergens vandaan komen, waardoor de kosten van de zorgverzekeringen elk jaar verder stijgen. Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden is er de Zorgtoeslag. Deze toeslag wordt door de Belastingdienst betaald, om er voor te zorgen dat elke Nederlander zijn of haar zorgverzekering kan betalen. Dit bedrag kan oplopen tot € 149 per maand, indien u en uw partner hier recht op hebben!

Zorgtoeslag – maximaal inkomen

De hoogte van uw zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe minder zorgtoeslag u kunt krijgen. In de regel is het zo dat u als alleenstaande tot een inkomen van € 26.500 bruto per jaar nog recht hebt op zorgtoeslag. Heeft u een toeslagpartner, dan kunnen u en uw partner tot een gezamenlijk inkomen van € 32.500 per jaar nog zorgtoeslag 2016 aanvragen.

Belangrijk is ook dat u minimaal 18 jaar of ouder bent. Minderjarigen kunnen in Nederland namelijk gratis mee verzekerd worden op de polis van 1 van de ouders. Ook militairen komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Zij zijn gratis verzekerd via het leger, en hebben daardoor ook niet de kosten van een zorgverzekering. Mocht u zorgtoeslag ontvangen, en een celstraf opgelegd krijgen, ook dan vervalt uw recht op zorgtoeslag.