ZuidZorg levert kraamzorg op maat

Wanneer er een baby op komst is dan moeten er ineens veel zaken geregeld worden. Een van de meest belangrijke zaken is het regelen van kraamzorg. Tijdens en na de bevalling kan je de hulp inschakelen van een kraamverzorger. Deze zal je bijstaan in het helpen van het verzorgen van je baby en jouw zelf ontlasten. ZuidZorg biedt dan ook kraamzorg aan van hoge kwaliteit zodat jij en je baby een zorgeloze start kunnen maken.

Medisch en huishoudelijk

De kraamverzorgende zal er vooral voor de moeder en het kind zijn. Je leert hoe je de baby moet verzorgen door middel van de juiste manier van borstvoeding geven, flesvoeding klaarmaken, de luiers verschonen en hoe de baby in bad gedaan moet worden. Niet alleen krijg je nuttige tips wat betreft het verzorgen van je baby, maar ook wordt de ontwikkeling van je baby goed in de gaten gehouden. Tevens is ook het herstel van jou als moeder belangrijk, waardoor de kraamverzorger de belangrijke schakel is tussen jou en de verloskundige. Niet alleen medische zaken zijn belangrijke taken die de kraamverzorgende doet, maar ook in het huishouden wordt hulp geboden. Basiszaken zoals de was en het schoonmaken van de badkamer en toilet zijn taken die gedaan worden door de kraamverzorgende.

Verschillende vormen

Er zijn een aantal verschillende vormen van kraamzorg waarvoor je kunt kiezen. Er kan gekozen worden voor volledige kraamzorg, minimale kraamzorg of beperkte kraamzorg. De volledige kraamzorg is de meest voorkomende vorm van kraamzorg. Hierbij verzorgt de kraamverzorgende ongeveer acht dagen acht uur per dag de moeder, de baby en de rest van het gezin. Je wordt dan voorzien van voorlichting en advies en ook wordt een gedeelte van het huishouden voor je gedaan.

Minimaal

Wanneer je kiest voor minimale kraamzorg zal de kraamverzorgende de eerste dagen twee keer komen en daarna één keer op één dag voor drie uur. De taken van de kraamverzorgende zullen hetzelfde zijn als bij de volledige zorg, maar er wordt minder tijd besteed aan het huishouden. De beperkte kraamzorg zit er tussen in en houdt in dat de kraamverzorgende gedurende 5 uur achter elkaar op een dag komt helpen. Er zal daardoor ook iets meer tijd worden besteedt aan het huishouden. Voor de rest zal de kraamverzorgende hetzelfde doen als bij volledige kraamzorg.

Wanneer je kiest voor een bepaalde vorm van kraamzorg dan is het handig om te kijken wat er door je zorgverzekeraar wordt vergoed. Zo heb je direct inzicht in de kosten van de kraamzorg. Bij ZuidZorg kan je in ieder geval kraamzorg op maat verwachten. Zo kan zowel jij als de baby beginnen aan een mooi begin van een nieuw leven.

Crisis in de zorg

De groeicijfers zijn voor alle sectoren naar boven bijgesteld, behalve in de zorgsector. Hier blijft de groei hangen rond de nul.

De Nederlandse economie is sneller aan het herstellen dan de experts voorspeld hadden. De groeiverwachting zijn door bijvoorbeeld de Rabobank voor het jaar 2014 voor alle sectoren naar boven gesteld. Dit met de zorgsector als uitzondering. Daar vlakt de groei af richting de nul. Dit terwijl de vraag naar zorg blijft stijgen. De voorspelling is dat er een verschuiving plaats gaat vinden van de dure tweedelijnszorg naar het goedkope eerstelijnszorg zoals de tandarts, thuiszorg Stratum, psychologie, fysiotherapie, maatschappelijk werker enzovoort. In het jaar 2012 groeide de zorg met 2,5 procent, in 2013 was dit nog maar 1,8 procent en voor 2014 wordt slechts een groei van 0,2 procent verwacht.

Bezuinigingen

Na het beginnen van de economische crisis in het jaar 2008 was de zorg nog de enige sector die totaal geen last van de crisis leek te hebben. De uitgavengroei van de zorgsector hangt dicht samen met het overheidsbeleid. De laatste jaren stegen met name de uitgaven voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Echter wordt daar door het kabinet sterk op bezuinigt. Bij de meeste ziekenhuizen en de curatieve GGZ sloot het Ministerie van Volksgezondheid ook al overeenkomsten om zo de groei in de hand te houden. In 2013 bleek ook al dat veel mensen liever weg bleven bij de ziekenhuizen, waarschijnlijk door de hoge eigen bijdrage en de te kleine portemonnee. De zorgverzekeraars gaan er van uit dat ze met een selectieve inkoop van zorg nog veel meer geld kunnen besparen.

Veranderingen in de zorgsector

De Nederlandse bevolking verandert en zo verandert ook de vraag naar zorg. Eén van de grootste veranderingen is de vergrijzing. Aan de ene kant is de hogere levensverwachting een leuk vooruitzicht, maar neemt ook zeker uitdagingen met zich mee. Het ouder worden gaat namelijk ook gepaard met chronisch ziek worden en lichamelijk of geestelijk achteruit gaan. Ongeveer 30% van alle chronisch zieken lijdt zelfs aan meer dan één chronische ziektes. Hierdoor wordt niet alleen de vraag naar zorg groter, maar wordt deze dus ook complexer. Niet enkel het lijden aan deze ziektes maakt de vraag complexer. Er zijn nog meer factoren die hier een rol bij spelen. De grotere hiervan zijn bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau, sociaaleconomische status en de culturele achtergrond. Deze factoren hebben invloed op hoe iemand bijvoorbeeld gebruik maakt van zorg of reageert op het beleid. Meer dan de bezuinigingen alleen zijn het ook deze maatschappelijk behoeften die vorm aan het nieuwe zorgstelsel geven.