×

Altijd waakzaam als BHV’er

Altijd waakzaam als BHV’er

Elk bedrijf is verplicht om zich te houden aan de ARBO-wetgeving. Daarvoor is ook een bedrijfshulpverlener nodig die kan ingrijpen wanneer calamiteiten als brand, ongevallen of wateroverlast zich voordoen. Een BHV’er word je niet zomaar, met een normale EHBO diploma weet je wel wat je moet doen bij ongevallen, maar er gaat meer schuil achter het werk van een BHV’er. Soms verzorgen bedrijven dit zelf als zij zo’n dienst aanbieden. U kunt dit ook laten uitbesteden door een erkend bedrijf die zich hebben gespecialiseerd in het geven van veiligheidstrainingen.

Wat doet een BHV’er

Een BHV’er wordt opgeleid om verschillende taken te volbrengen om alle aanwezige personen in het pand de volledige veiligheid te garanderen. Er rust nogal een verantwoordelijkheid op een bedrijfshulpverlener, aangezien hij/ zij de kennis en vaardigheden onder allerlei omstandigheden moet beheersen. Deze persoon moet daarom ook altijd de rust en het overzicht bewaren. Tijdens de cursus wordt hier allemaal rekening mee gehouden, zodat u wanneer het nodig is de benodigde handelingen kan uitvoeren. Het takenpakket van een bedrijfshulpverlener is zeer divers, maar die extra verantwoordelijkheid ook uitdagend.

Eerste hulp bij ongevallen

Bij ongevallen bent u de eerste persoon die optreedt om eerste hulp aan het desbetreffende slachtoffer te bieden. Een EHBO-diploma haal je niet zomaar, daar gaat heel wat theorie en praktijk aan vooraf, gevolgd door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. U weet uw hoofd koel te houden wanneer er een slachtoffer ter plaatse is, uw weet het probleem op te sporen, deze door te geven en te alarmeren. Daarnaast bewaakt u ook de veiligheid van de mensen die eventueel om het slachtoffer staan. Als het slachtoffer hulpbehoevend is, dan kunt u zonder twijfel de benodigde hulp verlenen tot professionele hulp gearriveerd is.

Bestrijden van brand

Ongeluk zit in een klein hoekje, veel branden ontstaan zonder dat u het weet. In vele gevallen komt het voor zonder dat er een persoon bij betrokken is. U weet in zo’n geval meteen in te grijpen en de brand bij de bron aan te pakken. Branden kunnen snel uitbreiden als er veel brandgevaarlijk materiaal in de buurt ligt. Met een BHV cursus leert u hoe u de brand moet blussen, maar ook hoe u moet alarmeren en ontruimen.

Preventie van ongevallen

In elk pand liggen gevaren op de loer, ook in kantoorpanden waar er niet met zware materialen wordt gewerkt. Een BHV’er weet waar de brandslangen, EHBO-kisten en andere noodzakelijkheden liggen. Ook moeten deze op een makkelijk te bereiken plaats liggen. Verder weet de BHV’er ook welke vluchtroutes er moeten worden genomen wanneer er zich calamiteiten voordoen. Dit is ook een vorm van preventie, zodat er niet tijdens de calamiteit over moet worden nagedacht.

Alarmeren en evacueren

Wanneer een calamiteit zich voordoet is het belangrijk dat er op een juiste manier wordt gealarmeerd, zodat professionele hulpdiensten op tijd en met de juiste middelen een calamiteit kunnen bestrijden. Een BHV’er behoort een vast protocol aan te houden om de hulpdiensten zo juist mogelijk in te lichten.

Bij brand of andere ernstige ongevallen moet er na het alarmeren ook worden geëvacueerd, dit dient ook op de juiste manier te gebeuren, als BHV’er bent u de aangewezen persoon om dit uit te voeren, zodat van ieder persoon die aanwezig is in het pand de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Een BHV certificaat is 2 jaar geldig, als deze is verlopen bent u geen erkend bedrijfshulpverlener. Daarom wordt het door de meeste bedrijven verplicht om een BHV herhalingscursus aan te vragen, voordat deze verloopt.

Rate this post

Verstuur reactie