×

BHV (Bedrijfshulpverlening)

BHV (Bedrijfshulpverlening)

De Arbowet stelt een aantal eisen aan de veiligheid van elke organisatie. Het gaat hierbij vooral om de veiligheid van uw medewerker, klanten en bezoekers, wat vraagt om een goed geregelde bedrijfshulpverlening. Een gedeelte van uw personeel volgt een speciale EHBO cursus om snel en correct te kunnen handelen bij een ongeval en een calamiteit in uw organisatie.

 

Op de werkvloer gebeuren dagelijks ernstige ongelukken. Per jaar zijn dit er zelfs 200.000. Dit is dan ook de voornaamste reden dat de Arbowet bedrijfshulpverlening verplicht stelt. BHV’ers komen bijvoorbeeld ook in actie bij branden en andere calamiteiten. Ze verlenen EHBO, zorgen voor een juiste begeleiding en ontruimen het gebouw tot het moment dat de professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Het doel van BHV is het voorkomen en beperken van schade of letsel. Een goed opgeleide BHV’er zorgt er niet enkel voor dat lichamelijk en geestelijk letsel voorkomen wordt, maar hun ingrijpen beperkt ook de financiële gevolgen van een calamiteit. Zo kan een goede georganiseerde BHV erg veel ellende en kosten besparen.

Bedrijfsnoodplan

Elke organisatie is verplicht een bedrijfsnoodplan op te stellen dat toegepast wordt op het moment dat zich een calamiteit voordoet. In deze gevallen voeren de BHV’ers het bedrijfsnoodplan uit. Het aantal verplichte BHV’ers is sterk afhankelijk van de risico’s die zich binnen uw organisatie bevinden.

Wat leert een BHV’er?

Tijdens de BHV cursus worden de deelnemers geconfronteerd met de volgende onderdelen:

Wanneer ik BHV’er worden?

Elke werknemer die zich graag bezighoud met de veiligheid van de mensen binnen de organisatie, kan zich aanmelden als potentiële BHV’er. Wanneer iemand daadwerkelijk BHV’er wilt worden, moet men een cursus van twee dagen doorlopen. Na de eerste BHV cursus dient de werknemer elk jaar terug te komen voor een herhalingscursus. Op deze manier zorgt hij ervoor dat hij alle geleerde kennis en vaardigheden kan onthouden.

Rate this post

Verstuur reactie