×

De bouwsector ondervindt weer groei

De bouwsector ondervindt weer groei

Na een jarenlange daling van vraag naar bouwprojecten en de val van vele aannemersbedrijven, lijkt er nu echt licht aan het einde van de tunnel te komen. In 2008 begon de bouwsector plotseling een vrije val te maken, waardoor voor vele werkgevers, maar ook werknemers een hele onzekere toekomst tegemoet zouden komen. Na vele herstructureringen vanuit de regering begint de markt langzaam weer aan te trekken en mag er ook weer positief worden gekeken. Er zijn nu ongeveer zes grote ontwikkelingen aan de gang die ervoor zorgen dat de bouwsector steeds verder opkrabbelt.

Verschuivingen vacatures

Toen de crisis zijn weg vervolgde zijn er in een tijdsbestek ruim 85 duizend banen verloren gegaan, een flinke klap. Ook hier is er een einde aan gekomen de krimp en langzaam maar zeker is de vraag naar personeel toegenomen. Echter worden er nu minder vaste mensen in dienst genomen, maar is er een zekere trend te zien, waarin ZZP’ers worden ingehuurd om te participeren aan de werkzaamheden. Dit is ook een kans voor scholen die bouwopleidingen geven en daardoor is het ook belangrijk dat ze nieuwe leerlingen gaan werven voor de toekomst.

Innovatie bouwsector

Een grote trend binnen de bouwsector is het innoveren in nieuwe soorten bouwtechnieken. Het duurzaam bouwen begint langzaam maar zeker een steeds belangrijkere factor te worden voor bouwbedrijven. Ook is het 3D-printen steeds verder doorontwikkeld, waardoor er door deze techniek, er zijn inmiddels al huizen gebouwd door het 3D-printen. Verder zien bouwbedrijven ook in dat er meer ingespeeld moet worden op de vraag.

Woningbouw en utiliteitsbouw

De woningbouw en utiliteitsbouw hebben een flinke klap te verduren gehad. Omdat de banken nauwelijks leningen verstrekten aan kopers, bleef het lastig om nieuwe woningen te realiseren. Met de nieuwe plannen worden er sneller leningen verstrekt die er in indirect ook voor zorgen dat er meer nieuwbouwplannen komen. Ook in de utiliteitsbouw was er een lange onzekerheid vanwege de crisis. Veel bedrijven hadden het financieel niet op orde, waardoor nieuwbouwprojecten niet konden worden gerealiseerd. Nu, in 2016 beginnen de nieuwe projecten zichzelf uit de grond te stampen, wat een goed teken is voor de bouwsector.

Strategie kiezen

Door de crisis kwamen vele bouwbedrijven stil te staan. Dit resulteerde erin dat het management goed ging nadenken over strategische keuzes die moeten worden gemaakt voor in de toekomst. Blijven ze dezelfde koers varen of breken ze een nieuwe markt open wat veel risico’s oplevert. Daarnaast werd er ook hard nagedacht over het feit dat bouwbedrijven meer moesten richten op de vraag van de markt of dat ze kijken of dat ze met de beschikbare middelen dezelfde werkzaamheden uit blijven voeren.

Vergoeding

Na de nieuwe hervormingen is er een nieuw plan ontpopt, waarin de werkgevers bij een dienstverband van langer dan twee jaar een transitievergoeding moeten betalen aan de desbetreffende werknemers. Vanaf 1 juli 2015 is deze nieuwe wet gepubliceerd, zodat werknemers kunnen worden gecompenseerd.

BTW-tarief verlaagd

De regering heeft in maart 2013 een tijdelijke termijn verleent waarin bedrijven tegen een verlaagd tarief van 6% in plaats van 21% renovatiewerkzaamheden mogen uitvoeren. Hierdoor zijn er meer opdrachtbevestigingen binnen gekomen bij de bouwbedrijven. In maart 2015 is deze termijn verlopen, waardoor de vraag wel minder wordt.

5/5 - (1 stemmen)

Verstuur reactie