×

Een BHV’er voor uw bedrijf

Een BHV’er voor uw bedrijf

fire-extinguisher-502891_640Vanuit de rijksoverheid geld de verplichting om een BHV’er aan te stellen binnen je organisatie. De voorwaarde is dat er ieder moment tenminste één iemand aanwezig is met een BHV diploma. Hij heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden welke gedurende de cursus worden opgedaan.

De taken van een bedrijfshulpverlener

De taken zijn zeer uiteenlopend. Natuurlijk is Eerste hulp verlenen een van de belangrijkste taken voor een bedrijfshulpverlener. Ook brand bestrijden, en dan vooral en beginnende brand valt onder de taken. Dit spreekt vaak nog veel mensen aan, omdat dit als “leuk” wordt beschouwd terwijl het natuurlijk een zeer serieuze zaak is. Ook het inperken van de gevolgen van een ongeval is een van de taken. Tot slot moet ook het ontruimingsplan in werking worden gesteld. Alarmeren en evacueren is de volgende stap voor een BHV’er. Hij of zij moet de vluchtwegen precies weten en de aanwezigen wijzen op de vastgestelde ontruimingsprocedures.

vergoeding voor een BHV’er

Wettelijk gezien zijn er geen afspraken over de vergoeding voor een BHV’er. Daardoor is de werkgever niet verplicht om hier een vergoeding voor te betalen. Mogelijk dat hier in de CAO andere afspraken over staan. Ook kan het besproken zijn in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt dat een bedrijfshulpverlener alleen in staat hoort te zijn om juist te kunnen handelen bij gevaarlijke situaties.

Over de hoeveelheid Bedrijfshulpverleners zijn geen duidelijke afspraken. Wel zijn er richtlijnen. Een aantal maatgevende factoren bepalen de opzet van de bedrijfshulpverlening, en deze moet kunnen worden uitgevoerd door de aanwezige BHV’ers. Een aantal belangrijke factoren zijn:

  • Ligging, grootte en aard van het bedrijf/ de organisatie
  • Aanwezige gevaren (intern en vanuit omgeving) en brandscenario’s
  • Aanwezige werknemers en bezoekers op het bedrijf
  • opkomsttijd van de hulpdiensten
  • Aanwezigheid van infrastructuur en de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf
  • Bekendheid van de ontruimingsprocedure onder de aanwezigen.

Een BHV cursus kun je volgen bij een organisatie zoals G4S veiligheidstrainingen

 

Rate this post

Verstuur reactie