×

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

Het is gebleken dat metaal- en bouwarbeiders vaker verzuimen door een arbeidsongeval dan werknemers met een ander beroep. Typisch is dat in de beroepsgroepen waar de meeste arbeidsongevallen voorkomen meer mannen dan vrouwen werken. Om deze reden hebben mannen vaker dan vrouwen een arbeidsongeval. Dit komt omdat mannen over het algemeen gevaarlijker werk doen dan vrouwen. Vooral in de metaalindustrie is dit het geval. In dit artikel wordt de oorzaak van de hoeveelheid ongelukken in deze sector benoemd en wordt er nog een tip gegeven waarmee u eventuele ongelukken in veel gevallen kunt beperken.

Oorzaak

Bouwvakkers en werknemers in de metaalsector hebben dus de meeste bedrijfsongevallen. Dit komt omdat het beroepen zijn waar voldoende veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen, anders kan het flink mis gaan. Het gaat niet alleen om ongevallen waarbij slachtoffers vallen die in het ziekenhuis belanden, maar ook om ongevallen waarbij doden vallen of er blijvend letsel is. De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn vallen, getroffen worden door voorwerpen en contact met machines en voertuigen. Bij vallen gaat het vaak om vallen van hoogtes of struikelen over rondslingerende voorwerpen. Bij getroffen worden door voorwerpen of producten moet u denken aan bijvoorbeeld vallende of rollende voorwerpen en bewegende onderdelen. Ook contact met machines, gereedschap en voertuigen veroorzaakt veel ongevallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beknelling door machines of aanrijdingen op de werkvloer.

Arbowet

Het is dus nodig om goed te kijken naar de beveiliging van machines, de veiligheid van werknemers bij werken op hoogtes, juist gebruik van voorwerpen enzovoorts. De grootste risico’s in de bouw liggen op gebied van:

  • Arbeidsveiligheid
  • Fysieke overbelasting

Bij arbeidsveiligheid vormen valgevaar en een onveilige werkplek een groot risico. Fysieke overbelasting houdt in dat het houdings- en bewegingsapparaat te veel wordt belast voor de hoeveelheid die deze aan kan. Werkgevers kunnen fysieke overbelasting bij hun werkgevers voorkomen door goede hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld een tillift voor zwaardere objecten dan 23 kg. Dat is namelijk het maximale gewicht dat mag worden getild in een optimale situatie. Gelukkig kunnen veel bedrijfsongevallen worden voorkomen als bedrijven zich strikt houden aan de regels en wetten die staan in de Arbowet. Als er goed wordt gekeken naar de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen en deze ook worden getroffen, scheelt dit al erg veel. Ook zullen werknemers zich hierdoor veiliger voelen. Het treffen van deze veiligheidsmaatregelen is noodzakelijk, zeker in deze sector met een hoger risico op bedrijfsongevallen.

Rate this post

Verstuur reactie