×

PSO: socialer ondernemen

PSO: socialer ondernemen

Wanneer je als bedrijf actief bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en je dus sociaal onderneemt, is het mogelijk om een PSO-erkenning aan te vragen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat laat zien hoe sociaal ondernemend een bedrijf is.

PSO-Keurmerk
Het is een maatschappelijk probleem dat mensen met een kwetsbare positie moeilijk aan werk komen. De PSO is het keurmerk dat aantoont of bedrijven mensen die een lastige positie hebben duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen. De PSO meet kwantitatief in welke mate een bedrijf duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere bedrijven. Ook wordt gekeken of dit op een goede wijze gebeurd. De PSO gaat niet alleen over het helpen van mensen met een lastige arbeidspositie, het gaat ook over socialer inkopen. Als je als bedrijf inkoopt bij een bedrijf dat ook een PSO-Keurmerk heeft, groei je als organisatie op de PSO-Prestatieladder. Op deze manier wordt sociaal ondernemen enorm gestimuleerd. Een voordeel van het hebben van een PSO-Keurmerk als organisatie is dat je de concurrentie een stap voor bent. Je kunt hier namelijk mee zichtbaar maken dat jouw bedrijf enorm sociaal betrokken is.

Minder uitkeringen
Iedereen kent wel mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk aan mensen die voor langere tijd in de WW zitten en jongeren die moeilijk aan de slag komen. Wanneer deze mensen steeds maar worden afgewezen, zakt de motivatie om werk te vinden en belanden ze uiteindelijk thuis met een uitkering. Ze hebben immers toch geen kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij de PSO komen steeds meer van dit soort mensen toch aan het werk en vermindert het aantal uitkeringen en werklozen. Op deze manier worden ook mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt gemotiveerd om te blijven solliciteren.

Pure marketing?
Een onterechte gedachte is dat mensen bang zijn dat bedrijven de PSO inzetten voor een beter aanzien, zonder dat dit daadwerkelijk het geval is. Dat het puur wordt gebruikt als marketinginstrument. Dit is gelukkig onjuist. De PSO-keuring is erg streng en niet ieder bedrijf komt hier zomaar doorheen. Er wordt gekeurd aan de hand van een onafhankelijke toetsing. Als je niets doet aan sociaal ondernemen, krijg je uiteraard ook geen certificaat.

Ook in de zorg gaan organisaties met het jaar socialer ondernemen. Steeds meer organisaties binnen de zorg behalen het PSO-certificaat.

Rate this post

Verstuur reactie