×

Veilig werken in Twente

Veilig werken in Twente

BHVTwente heeft enorm veel voordelen voor bedrijven die zich er hebben gevestigd, dit komt mede door de gunstige ligging ten opzichte van de rest van Nederland. Het is een uitstekende doorvoerhaven voor bedrijven om producten of diensten te exporteren naar onze oosterburen. Grote, maar ook MKB bedrijven hebben hier een transport- of productiebedrijf die samen zorgen voor veel innovatie.

Bij deze bedrijven zijn er veel werknemers en machines aanwezig om te zorgen voor een constante in- en uitvoer van grondstoffen en eindproducten. Doordat er zoveel bedrijven zijn gevestigd in deze regio brengt het ook een aantal risico’s met zich mee. Sommige bedrijven werken met chemicaliën, brandstoffen en zware machines, daarom moeten veiligheidsregels zeer serieus worden genomen. Deze veiligheidsregels gelden niet alleen voor dit soort bedrijven, maar ook dienstverlenende bedrijven, zoals bedrijven die daar alleen een kantoor hebben gevestigd.

Verplichtingen voor bedrijven

Voor alle bedrijven geldt dat zij een risico Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moeten opstellen om risico’s van het bedrijf in kaart te brengen. Deze risico’s worden geanalyseerd en hierop worden maatregelen getroffen om deze te verminderen of helemaal uit te bannen. Wanneer de RI&E is opgesteld door bedrijven komt er een arbodeskundige langs om te toetsen of dat alle risico’s in kaart zijn gebracht en dat deze waar nodig kunnen worden geminimaliseerd.

Deze RI&E moet worden opgesteld door een preventiemedewerker die elk bedrijf in dienst moet hebben, dit kan de werkgever zelf zijn wanneer een bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Een preventiemedewerker kan ook een medewerker zijn die deze taak op zich neemt.

Daarnaast is het ook voor elk bedrijf in Nederland verplicht om een bedrijfshulpverlener aan te stellen. Deze bhv’ers zijn in dit geval ook medewerkers die ervoor zorgen dat de veiligheid binnen het bedrijf blijft gewaarborgd. De drie grootste taken van een bhv’er zijn het hulpverlenen bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van medewerkers en aanwezigen in het gebouw. Het is niet wettelijk vastgesteld hoeveel bhv’ers er mogen worden aangesteld binnen een bedrijf. Ze nemen als maatstaf één bhv’er voor tien werknemers. Vooral bij bedrijven die werken met machines, chemicaliën of brandstoffen is het belangrijker om meerdere bedrijfshulpverleners in dienst te hebben.

Bhv cursus in Twente

Het is belangrijk dat er in het gebouw altijd bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Zij zijn in staat om te kunnen handelen bij ongevallen binnen het bedrijf, brand te blussen en evacuaties te leiden, zodat iedereens veiligheid is gewaarborgd. Zo’n cursus bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: EHBO waaronder ook het gebruik van een AED, brandbestrijding, communicatie, alarmeren en ontruimen. Allereerst krijg je tijdens de training een stuk theorie en daarna wordt de theorie omgezet naar de praktijk. Deze cursus duurt drie of vier dagen en aan het einde van de training worden de cursisten geëxamineerd door een examinator van het Oranje Kruis. Wanneer de cursisten zijn geslaagd krijgen ze een erkend diploma van het Oranje Kruis die twee jaar geldig is. Na deze twee jaar kunnen de bhv’ers hun certificaat verlengen door een herhalingscursus te volgen, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven.

Voor de bedrijfsomgeving van Twente is het van belang dat bedrijven veilig kunnen werken om de veiligheid van omwonenden en gevestigde bedrijven in de buurt te kunnen behouden. Er worden regelmatig cursussen in de buurt gegeven. De bhv cursussen worden in Deurningen verzorgt, het ligt zeer centraal gelegen tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal. De vestiging is gelegen aan de Vliegbasis Twente.

Rate this post

Verstuur reactie